Topošajiem pedagogiem no valsts budžeta finansēs arī nepilna laika studijas

Turpmāk no valsts budžeta līdzekļiem finansēs arī vairāk nekā 900 nepilna laika studiju vietas tematiskās grupas “Izglītība” studiju programmās – paredz šodienas, 20. februāra, Ministru kabineta sēdē pieņemtie grozījumi.

Šobrīd aptuveni 70% no izglītības tematiskās jomas studentiem studē nepilna laika studijās par maksu, no kuriem vairums izvēlējušies šādu studiju formu, lai varētu savienot studijas ar darbu. Ņemot vērā pedagogu trūkumu izglītības iestādēs, Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja ieviest elastīgāku risinājumu, paredzot iespēju finansēt arī nepilna laika studijas. Jaunā kārtība stāsies spēkā jau ar 2024. gada pavasara semestri.

Līdz šim studiju bāzes finansējums no valsts budžeta līdzekļiem tika piešķirts tikai pilna laika studijām, kā arī nepilna laika studijām Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Universitātē speciālistu sagatavošanai konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” studiju programmās.

Studējošajiem – topošajiem pedagogiem kopš 2023. gada rudens semestra tiek piešķirta arī stipendija 300 eiro apmērā, nodrošinot tai finansējumu no IZM budžetam piešķirtā papildu finansējuma pedagogu sagatavošanai. Stipendija paredzēta, lai nodrošinātu valsts izglītības iestādēs nepieciešamo skolotāju skaitu un veicinātu vidējās izglītības absolventu interesi par studijām skolotāju sagatavošanas programmās, it īpaši valstī prioritārajās izglītības (STEM, svešvalodu (EEZ valodu) un latviešu valodas un literatūras mācību) jomās. Ar to tiek nodrošināta arī pāreja uz izglītības ieguvi latviešu valodā un pāreja no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tā vietā piedāvājot apgūt citas EEZ svešvalodas (piemēram, vācu, franču, spāņu) kā otro svešvalodu skolās.