Tiks mazināts administratīvais slogs uzņēmējiem

Otrdien, 27. septembrī, Ministru kabineta sēdē paredzēts izskatīt grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas paredz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības atbrīvot no informācijas sniegšanas par to darbinieku atalgojumu, jo šī informācija jau ir pieejama Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Finanšu ministrija (FM) kategoriski noraida partijas “Vienotība” valdes pārmetumus attiecībā uz šo likumprojektu, jo tas nerada ietekmi uz vienotās atlīdzības sistēmas principiem – visa informācija par kapitālsabiedrībās nodarbināto atlīdzību joprojām būs pieejama datubāzēs, bet publiski pieejamās informācijas apjoms nemainīsies.

FM, gatavojot likumprojektu, izvērtēja datu turpmākās uzkrāšanas lietderību atlīdzības uzskaites sistēmā un, ņemot vērā, ka šos datus ir iespējams iegūt no VID datubāzēm, secināja, ka tas nav lietderīgi. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības tiks atslogotas no datu iesniegšanas, tā samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem, jo nepieciešamos datus ir iespējams iegūt sadarbojoties divām valsts pārvaldes iestādēm.

Līdz šim informācija FM uzturētajā atlīdzības sistēmā (datubāzē) par kapitālsabiedrībās nodarbināto darbinieku atlīdzību tika saņemta no kapitālsabiedrībām par tajā nodarbinātajiem konkrētā laika periodā, sniedzot informāciju par vidējo nodarbināto skaitu un vidējo darba samaksu. FM atlīdzības sistēmā (datubāzē) arī turpmāk saglabās datus par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās strādājošo ārstniecības personu darba samaksu, kas sniedz valsts apmaksātus ārstniecības pakalpojumus, jo valsts šajā gadījumā regulē zemākās mēnešalgas likmi par slodzi.

Foto:renewagner/https://pixabay.com/en/users/renewagner1985-3023133//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/