Tiesa atzīst par pamatotu KP lēmumu sodīt 22 bankas

Trešdien pēc Augstākās tiesas sprieduma ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams Konkurences padomes (KP) 2011.gadā pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt 22 Latvijas komercbankas.

Kā informē KP, viena mēneša laikā bankām, kas uzturēja tiesvedību, jānomaksā tām piemērotais naudas sods.

2011.gadā KP secināja, ka bankas ir kopīgi ilgstoši fiksējušas savstarpējās komisijas maksas par patērētāju pirkumiem ar maksājumu kartēm, kas savukārt noteica zemāko līmeni tiem maksājumiem, kurus bankām veica tirgotāji, kas savās tirdzniecības vietās pieņem maksājuma kartes. Aizliegtā vienošanās attiecās arī uz komisijas maksām, ko bankas maksāja viena otrai par bankomātu pakalpojumiem. Tādējādi tika deformēta konkurence, kā arī nodarīts kaitējums gan tirgotājiem, kas pieņem karšu maksājumus, gan patērētājiem.

Aizliegtā vienošanās bija spēkā no 2002.gada 1.decembra līdz 2011.gada 7.janvārim, tomēr banku dalības ilgumi tajā bija atšķirīgi.

Saskaņā ar Augstākās tiesas 17.decembra spriedumu KP, izmeklējot banku pārkāpumu, ir veikusi vispusīgu tirgus izpēti un iestādes secinājumi ir balstīti uz objektīviem faktiem. Tiesa atzina, ka bankas bija noslēgušas vienošanos, kas ierobežo konkurenci “pēc mērķa”. Savukārt atbilstoši Eiropas Savienības tiesas judikatūrai vienošanās par cenu ir viens no klasiskajiem konkurences ierobežošanas “pēc mērķa” gadījumiem, pret kuru stingri vēršas konkurences tiesības, aizliedzot uzņēmumiem izkropļot normālu cenu attīstību tirgū. Tiesa arī piekrita bankām piemērotajiem sodiem, tā kā vienošanās starp konkurentiem par cenas noteikšanu (cenu fiksēšana, minimālo cenu noteikšana) pieder pie smagākajām aizliegto vienošanos formām.

KP savā lēmumā bankām uzlika naudas sodu kopumā Ls 5 495 462,19 (EUR 7 819 338,24) apmērā. Sodu uzreiz nomaksāja AS “Aizkraukles banka”, AS “GE Money Bank”, AS “Latvijas Biznesa banka”, AS “SMP Bank”, Danske Bank AS filiāle Latvijā un AS “UniCredit Bank”. Pārējās bankas Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēja.

2012.gada augustā, pirms lietas izskatīšanas Administratīvajā apgabaltiesā, KP noslēdza izlīgumus ar AS “Norvik Banka”, AS “Citadele banka” un “Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”. Attiecīgi ar šīm bankām tiesvedība tika izbeigta, KP lēmums attiecībā uz tām stājās spēkā un tika nomaksāti naudas sodi. Pēc tam, kad 2013. gada maijā KP lēmumu apstiprināja Administratīvā apgabaltiesa, tiesvedību neturpināja un sodu nomaksāja arī AS “Akciju komercbanka “Baltikums””. Pārējās bankas toreiz izmantoja savas tiesības ar kasācijas sūdzību vērsties Augstākās tiesas Senātā.