Skandalozais tiesnesis Buls iesaistās “Olainfarm” mantinieču lietā

Vienai no Olainfarm farmācijas impērijas dibinātāja Valērija Maligina mantiniecēm – meitai Nikai Saveļjevai caur tiesu ir pieprasīta kosmiska summa par it kā notikušām juridiskām konsultācijām – 3,5 miljoni eiro. Interesanti, ka prasītājs ir ar Olainfarm valdes locekli Milanu Beļēviču saistīts juridisks uzņēmums, kaut gan atbildētāja puse uzstāj, ka šīs konsultācijas sniedza pašreizējais Olainfarm padomes loceklis Haralds Velmers, raksta NRA.lv.

Prasītājs ir SIA b2b konsultants. Tas nav nekāds slavens juristu birojs, bet gan komercdarbības konsultāciju kantoris, ko vada Milana Beļēviča – Olainfarm valdes locekle. Lai gan formāli mantojums skaitās sadalīts, cīņas par ietekmi uzņēmumā joprojām turpinās vairākās frontēs, un tajās piedalās ne vien mantinieki, bet arī formāli viņus apkalpojošais personāls – visādi juristi, konsultanti un finanšu speciālisti. Izsekot visām uzņēmuma peripetijām ir teju neiespējami. Pēc tam, kad no šā šova skatuves ar dažiem miljoniem aizgāja jaunā atraitne – performanču māksliniece Elīna Maligina, arī sabiedrības interese par miljonāru plūkšanos noplaka. Taču tur viss joprojām turpinās un vārās. Nule atkal sasaukta akcionāru sapulce, kurā mēģinās mainīt padomi. Un daļa cīņas par naudu un ietekmi pārnesta arī uz tiesu. Turklāt ne šādu tādu tiesu, bet pa taisno uz Rīgas rajona tiesu Jūrmalā pie skandalozā tiesneša Raimonda Bula. Viņa spriedumus dažādās maksātnespējas lietās Tieslietu padome savulaik pilnīgi oficiāli atzina par aizdomīgiem un negodprātīgiem. Toreiz, izvēršoties skandālam, viņš pat teicās, ka aizies no darba, taču nekur nav aizgājis, un tagad tieši no viņa atkarīgs, vai Milanas Beļēvičas pārstāvētajam konsultāciju kantorim SIA b2b konsultants izdosies iegrābties Nikas Saveļjevas mantotajā naudas žūksnī.

Prasība celta par parāda piedziņu un prasības nodrošināšanu. Prasības summa – 3 570 241 eiro un 63 centi. Prasītāja puse apgalvo, ka konsultācijas ir sniegtas, atbildētāja – ka ne. Atbildētāja skaidri zina, ka juridiskās konsultācijas viņai sniedzis tagadējais Olainfarm padomes loceklis, advokāts Haralds Velmers, nevis šī SIA, turklāt Velmers savulaik esot it kā to uzņēmies darīt bez atlīdzības. Vēlāk gan Velmers savu kažoku metis uz otru pusi un pieslējies trešajai mantiniecei – Annas Emīlijas Maliginas dabiskajai aizbildnei Signei Balderei-Sildedzei un šobrīd kopā ar Milanu Beļēviču darbojas tās interesēs.

Un grūti pat iedomāties, kādas tādas konsultācijas vispār iespējamas, kas varētu maksāt šādu summu. Uzreiz jāpaskaidro, ka pēc būtības lietas skatīšana tiesā piektdien netika sākta, jo atbildētāja Nika Saveļjeva nebija ieradusies. Līdz ar to jautājums pagaidām paliek neatbildēts. Taču sēde tāpat izvērtās visai spraiga. Tiesnesis Raimonds Buls zālē ienāca acīmredzami sliktā garastāvoklī un sēdē uzvedās tik nesavaldīgi, ka varēja vien apbrīnot advokātes Anetes Bergmanes pacietību, skaidrojot, kādēļ kliente nav ieradusies, un likumu normas, kas šo neierašanos attaisno. Nika Saveļjeva dzīvo Vācijā. Pavēsti, ko tiesa viņai izsūtījusi tikai īsi pirms Ziemassvētkiem, viņa nav saņēmusi. Arī pierādījumi un paskaidrojumi lietā šī iemesla dēļ iesniegti, nokavējot termiņus. Taču tiesnesis Buls paziņoja, ka tiesai nav iespējas paskubināt Vācijas pastniekus, un demonstrēja visaugstāko bardzību, uzliekot atbildētājai pat divus nepārsūdzamus sodus. Attiecīgi 150 un 200 eiro. Nākamās sēdes datumu, kurā tiks izvērtēta prasība par nodrošinājuma atcelšanu, viņš noteica, pilnībā ignorējot advokātes grafiku – viņam pietikšot ar iesniegtajiem paskaidrojumiem rakstveidā. Ir acīmredzams, ka šī atbildētājas pusei būs smaga prāva.

Valdis Zariņš