“Rīgas ūdens” noslēdz līgumu ar namu apsaimniekošanas uzņēmumu “Hausmaster”

Pēc Konkurences padomes (KP) brīdinājuma SIA „Rīgas ūdens” noslēgusi līgumu par pilsētas ūdensvada un kanalizācijas lietošanu ar namu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA „Hausmaster”, kam tas iepriekš tika atteikts iepriekšējā namu apsaimniekotāja uzkrātu parādu dēļ.

Pārrunas ar SIA „Rīgas ūdens” KP uzsāka pēc SIA „Hausmaster” iesnieguma saņemšanas.Izvērtējot iesniegumu, KP lēma neierosināt pārkāpuma lietu, bet izvēlējas uzņēmumu konfliktu risināt mediācijas ceļā. Pēc KP pārrunām ar katru no uzņēmumiem, tie panāca savstarpēju vienošanos par risinājumu attiecībā uz parādu nomaksu un pakalpojumu piegādes līguma redakciju.

Konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšana parasti ir sarežģīts un laikietilpīgs process, kas var ilgt pat divus gadus, turklāt vairumam sodošo lēmumu seko vismaz tikpat ilga tiesvedība. Tāpēc līdzīgās situācijās, kad iespējamais pārkāpums ir salīdzinoši neliels un uzņēmums izmeklēšanas sākotnējā stadijā pēc Konkurences padomes brīdinājuma to labprātīgi novērš, iestāde var izteikt uzņēmumam brīdinājumu un oficiālu pārkāpuma lietu neierosināt.

Tādējādi kaitējums tirgum un patērētājiem tiek novērsts pēc iespējas ātrāk, negaidot lietas izpētes noslēgumu, pārkāpuma formālu konstatēšanu un iespējamās tiesvedības laiku un taupot visu iesaistīto pušu resursus.