PTAC aizliedz pretlikumīgu radaru detektoru reklāmu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) par pretlikumīgu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu atzinis SIA „Ronin” (Komersants) īstenoto komercpraksi.

Komersants tirgū piedāvā preces – transportlīdzekļu ātruma noteikšanas ierīces (radaru detektorus, Preces), kuru izmantošana uzskatāma par administratīvo pārkāpumu, tādējādi komersants realizē profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, liecina PTAC paziņojums.

PTAC secinājis, ka Preču iegādes iespējas tiek piedāvātas uzņēmuma izveidotajā interneta vietnē, kā arī sniedzis vides reklāmu – “Traucē radari?”. Kā arī izvietojis informāciju sociālajos tīklos , tostarp video materiālus video vietnē YouTube.com.

PTAC konstatējis, ka reklāmas vizuālais atspoguļojums vērsts uz to, lai veicinātu pretlikumīgu darbību izdarīšanu, proti, tā adresēta autovadītājiem, kuri piedalās ceļa satiksmē, pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu, kuru var uztvert policijas darbinieki ar ātruma uztveršanas ierīcēm.

Ministru kabineta noteikumi Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi” nosaka, ka aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar ierīcēm (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus. Līdz ar ko minētajiem autovadītājiem var tikt piemēroti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktie sodi – par braukšanu ar šādi aprīkotu transportlīdzekli, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit euro apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

PTAC pieņēmis lēmumu ar kuru Komersantam piemērots naudassods 500 EUR apmērā un tiesisko pienākumu, aizliedzot izplatīt reklāmu, ar kuru Komersants ir īstenojis pretlikumīgu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, veicinot tādu Komersanta piedāvāto preču pieprasījumu, kuru izmantošana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir aizliegta.

PTAC aicina reklāmas veidotājus un izplatītājus veidot patērētājiem domātas reklāmas pārdomāti, ievērojot normatīvo aktu prasības.