Pieaudzis pieteikto atlīdzību skaits par koka ēkām nodarītiem bojājumiem

Apdrošināšanas sabiedrība “BTA Insurance Company” SE (BTA), apkopojot saņemtos apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus privātpersonu īpašuma apdrošināšanā, secinājusi, ka šī gada 10 mēnešos, salīdzinot ar identisku laika periodu pērn, ievērojami – par 69 % – pieaudzis apdrošināšanas gadījumu skaits par koka ēkām nodarītiem bojājumiem. Savukārt vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par koka ēkām nodarītajiem bojājumiem ir divas reizes lielāka nekā par mūra ēkām nodarītajiem bojājumiem. Visbiežāk šogad privātpersonu īpašumiem bojājumus radījusi šķidruma noplūde, savukārt vislielākās finansiālās sekas – ugunsnelaimes.

Jebkurš mājoklis vai īpašuma objekts neatkarīgi no tā, vai tā ir koka konstrukcijas ēka, mūra, ķieģeļu vai jaukta tipa ēka, ir pakļauts dažādiem riskiem – dabas stihiju postījumiem, ugunsnelaimēm, šķidruma vai tvaika noplūdēm, citu personu prettiesiskas rīcības riskam, kā arī citiem riskiem. Tomēr, salīdzinājumā ar citiem ēku tipiem, koka konstrukciju ēkām šie riski ir ievērojami augstāki, jo, piemēram, ugunsnelaimes rezultātā nereti koka ēkas nodeg līdz pamatiem vai arī ugunsgrēka rezultātā ēkai tiek nodarīti ievērojami lielāki bojājumi nekā mūra vai ķieģeļu ēkām. BTA apkopotā statistika liecina, ka šogad ievērojami pieaudzis apdrošināšanas gadījumu skaits par koka ēkām nodarītajiem bojājumiem, proti, šogad 10 mēnešu laikā par koka ēkām nodarītajiem dažādiem bojājumiem BTA saņēmusi par 69 % vairāk atlīdzību pieteikumu nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā. Turklāt apdrošināšanas gadījumu skaits par koka ēkām nodarītajiem bojājumiem šogad ir sešas reizes lielāks nekā apdrošināšanas gadījumu skaits par mūra ēkām nodarītajiem bojājumiem. Jāatzīmē, ka lielākais skaits objektu privātpersonu īpašumu apdrošināšanas tirgū ir jaukta tipa ēkas un dzīvokļi jaukta tipa ēkās. Arī par bojājumiem jaukta tipa ēkās vai dzīvokļos šogad būtiski – par 40 % – pieaudzis pieteikto apdrošināšanas gadījumu skaits.

Koka konstrukciju ēkas, salīdzinot ar mūra konstrukciju ēkām, ir mazāk izturīgas pret dažādu risku iedarbību, tāpēc finansiālās sekas jeb postījumi koka ēkām dažādu privātīpašuma apdrošināšanas risku iestāšanās rezultātā ir ievērojami lielāki nekā mūra ēkām. BTA dati liecina, ka šogad vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par koka ēkām nodarītiem bojājumiem ir 1768 eiro, kas ir divas reizes lielāka summa nekā vidējā izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par mūra ēkām nodarītiem bojājumiem un 2,3 reizes lielāka nekā vidējā izmaksātā atlīdzība par jaukta tipa ēkām nodarītajiem bojājumiem.

Renārs Duntavs, apdrošināšanas sabiedrības “BTA Insurance Company” SE Īpašumu apdrošināšanas produktu vadītājs norāda: “Būtiskais apdrošināšanas gadījumu skaita pieaugums par bojājumiem gan koka, gan jaukta tipa ēkās norāda uz to, ka neatkarīgi no ēkas tipa īpašumus arvien vairāk apdraud dažādi riski. Ņemot vērā ļoti lielo ugunsnelaimju skaitu pagājušajā gadā, to dēvējām par “uguns gadu”. Neraugoties uz to, ka arī šogad ugunsnelaimes nodara vispostošākos bojājumus īpašumiem, BTA statistika šogad liecina, ka ugunsnelaimju skaits ir samazinājies. Šogad neatkarīgi no ēkas tipa pieaug tādu gadījumu skaits, kad ēkām bojājumus radījusi šķidruma noplūde. Privātmājās noplūdes rada dažādu cauruļu plīsumi, savukārt daudzdzīvokļu namos – arvien biežāk tiek pieteikti apdrošināšanas gadījumi par kaimiņu appludinātiem dzīvokļiem. Mūs kā apdrošinātājus priecē tendence, ka iedzīvotāju interese par privātīpašuma apdrošināšanu turpina palielināties un cilvēki apdrošina gan privātmājas, gan dzīvokļus, gan arī nekustamo īpašumu, kas atrodas mājoklī. Neraugoties uz to, ka ļoti liela daļa iedzīvotāju privātīpašumu apdrošina tikai tāpēc, ka tā ir kredītiestādes prasība, jo īpašums iegādāts, ņemot kredītu, pakāpeniski pieaug tādu klientu skaits, kuri apdrošina savu īpašumu, mācoties no citu cilvēku – radu, draugu, paziņu, kaimiņu – sliktās pieredzes, proti, kad nelaime skārusi kāda pazīstama cilvēka neapdrošināto īpašumu, cilvēki sāk apzināties reālos iespējamos zaudējumus, kas var rasties dažādu risku rezultātā un vienlaikus novērtē arī finansiālās drošības garantiju, ko šādās situācijās sniedz īpašuma apdrošināšana.”

Visbiežākais risks privātpersonu īpašumiem – šķidruma noplūde, vislielākās finansiālās sekas – ugunsnelaimes

Analizējot apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus privātpersonu īpašumu apdrošināšanā, BTA secinājusi, ka visbiežākais risks, kas šī gada 10 mēnešos radījis bojājumus visa veida ēkām un dzīvokļiem, ir šķidruma noplūde. Šādu apdrošināšanas gadījumu skaits šogad ir 2,3 reizes lielāks nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā. Vidējā BTA šogad izmaksātā atlīdzība par vienu šādu apdrošināšanas gadījumu ir 577 eiro. Tomēr arī šķidruma noplūde var radīt zaudējumus vairāku tūkstošu eiro apmērā. Šogad lielāko atlīdzību par šķidruma noplūdi 7 813 eiro apmērā BTA izmaksāja kādam klientam Bauskas novadā, kur privātmājā, plīstot aukstā ūdens padeves caurulei, mājā tika bojāta grīda, pagrabs, krāsns.

Nesalīdzināmi lielākus zaudējumus par šķidruma noplūdes rezultātā radītiem zaudējumiem var radīt ugunsnelaimes. Šogad kopumā privātpersonu īpašumus ugunsnelaimes skārušas mazāk nekā pērn, tomēr, atsevišķi aplūkojot datus sadalījumā pēc ēku tipa, BTA secinājusi, ka šī gada 10 mēnešos, salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo laika periodu, pieteikts par 38 % vairāk apdrošināšanas gadījumu par ugunsgrēka radītajiem bojājumiem koka konstrukciju ēkām. Tieši ugunsnelaimes šogad ir raisījušas vislielākās finansiālās sekas koka konstrukciju ēku saimniekiem. Šogad vidējā BTA izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība par vienu apdrošināšanas gadījumu, kad ugunsgrēks radījis bojājumus koka ēkām, ir 5 900 eiro. Savukārt lielāko apdrošināšanas atlīdzību privātpersonu īpašuma apdrošināšanas segmentā par ugunsgrēka radītajiem bojājumiem koka ēkām 27 845 eiro apmērā BTA izmaksāja par šī gada jūnijā Bauskas novadā nodegušu privātmāju. Ugunsnelaimi izraisīja elektriskā īsslēguma radīto liesmu un dzirksteļu saskare ar blakus esošiem degošiem materiāliem.

Arī jaukta tipa ēkām šogad vislielākos bojājumus un attiecīgi to saimniekiem lielākās finansiālās sekas radījuši ugunsgrēki. Šogad lielāko apdrošināšanas atlīdzību par ugunsgrēka radītiem bojājumiem jaukta tipa ēkām 18 335 eiro apmērā BTA izmaksāja kādam klientam Jūrmalā, kur nodega privātmājas otrais stāvs un ugunsgrēka dzēšanas laikā tika stipri appludināts ēkas pirmais stāvs.

BTA ir lielākā apdrošināšanas atlīdzību izmaksātāja Latvijā. Kopumā 2013. gadā BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 77,8 milj. eiro, kas ir par 13 % vairāk nekā 2012. gadā. 2014. gada deviņos mēnešos BTA bruto apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāja 64 milj. eiro, kas ir par 11,3 % vairāk nekā pērnā gada attiecīgajā laika periodā.