Par negodīgu komercpraksi varēs sodīt līdz pat 100 000 eiro apmērā

Ceturtdien Saeimā galīgajā lasījumā tika pieņemti likuma grozījumi, kas paredz palielināt naudas sodu par negodīgu komercpraksi. Jaunie grozījumi paredz, ka komersantiem par Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpumiem varēs piemērot naudas sodu līdz 100 000 eiro.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas ir atbildīgā iestāde godīgas komercprakses ievērošanas jautājumos, ar jaunajiem grozījumiem gūs iespēju likt negodīgajiem komersantiem rakstveidā apstiprināt apņemšanos novērst pārkāpumus. Tāpat negodīgas komercprakses piekopējiem būs jāatlīdzina patērētājiem nodarītie zaudējumi.

Jaunajos grozījumos iekļauta arī norma, kas paredz likuma pārkāpējiem izmaksāt atlīdzību personām, kuras ir cietušas no negodīgas komercprakses. Par kaitējuma atlīdzību būs iespēja celt prasību tiesā.

Šie grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības centram dod tiesības atslēgt negodīgā komersanta domēna vārdu internetā un apturēt uzņēmuma darbību, līdz pārkāpumi tiek novērsti.

BNA Latvia