Par ātrās palīdzības transporta nodrošināšanu pārmaksā 11,3 miljonus eiro

Par ātrās palīdzības transporta nodrošināšanu pārmaksāti teju 11,3 miljoni eiro, liecina Valsts kontroles (VK) informācija.

Pakāpeniski, jau no 2012. gada, Rīgas reģionā nelaimē nokļuvušos līdz ārstniecības iestādei vajadzēja sākt nogādāt ar jaunām, valstij piederošām ātrās palīdzības automašīnām. Diemžēl ne Veselības ministrija (VM), ne Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) nav atbilstoši rīkojušies, lai īstenotu šo ieceri, gluži otrādi – auto iegādei paredzētie miljoni tērēti citām vajadzībām, bet noslēgtais līgums ar privāto pakalpojuma sniedzēju vairakkārt mainīts, nodrošinot komersantam lielus papildu ieņēmumus, norāda VK pārstāve Ilva Liepiņa-Milzarāja.

Visu šo laiku „Rīgas Sanitārā transporta autobāze” (Autobāze), izmantojot savu priviliģēto statusu kā vienīgais šī pakalpojuma sniedzējs, ir diktējusi noteikumus, panākot sev izdevīgus grozījumus noslēgtajā līgumā, tai pašā laikā uzrādot apskaužamu bruto peļņas rentabilitāti – līdz pat 44%. Sākotnēji līgumā bija noteikts, ka Autobāzei jau līdz 2011. gada vidum ir jāsniedz pakalpojums ar automašīnām, ne vecākām par septiņiem gadiem, taču revīzijā konstatēts, ka vēl līdz 30.06.2014. puse ātrās palīdzības automašīnu bija vecākas. Saskaņā ar līgumu par laikus neatjaunotu autoparku bija jāpiemēro 20% samazinājums nostrādāto stundu tarifam, tomēr tas netika izdarīts. Pēc revidentu aplēsēm, nepiemērojot šo samazinājumu, Dienests laika posmā no 01.01.2012. līdz 30.06.2014. par saņemto pakalpojumu ir pārmaksājis vismaz 784 988 EUR.

Lai gan Autobāzes autovadītājiem bija jāveic, piemēram, mašīnu salona mazgāšana un sanitārā apstrāde darba laikā, aparatūras pārvietošana, slimnieku transportēšana u.c., tomēr jau pēc dažiem mēnešiem ar Autobāzi ir noslēgts vēl viens līgums „Par sanitāra pakalpojumu iegādi”, kas pēc būtības paredz veikt tos pašus darbus, kas ir noteikti iepriekš noslēgtajā līgumā. Tāpēc Dienests laika posmā no 17.08.2010. līdz 30.06.2014. ir nelietderīgi izlietojis finanšu līdzekļus 483 074 EUR apmērā.

Lai gan sākotnēji, nosakot pakalpojuma tarifu, tika ņemti vērā iespējamie izmaksu pieauguma riski un ilgtermiņa attīstības tendences, prognozējot izmaiņas gan spēkā esošajos nodokļos, gan degvielas cenās u.tml., Dienests piekrita palielināt pakalpojuma tarifu degvielas cenu sadārdzinājuma dēļ, tā pakalpojumu sniedzējam papildus samaksājot 707 154 EUR.

Tādējādi piecu gadu laikā paredzēto 30,7 milj. EUR vietā līdz pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām (28.04.2015.) kopējās pakalpojuma izmaksas sasniegs 42 milj. EUR, turklāt nauda šo izdevumu segšanai ir prasīta arī no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šāds būtisks izmaksu palielinājums par gandrīz 12 milj. EUR ir pārāk augsta cena par sen pieņemtā lēmuma neizpildi – Dienestam iegādāties ātrās palīdzības automašīnas Rīgas reģiona vajadzībām, ņemot vērā to, ka pastāv visi nosacījumi, lai valsts arī pārejas periodā pati nodrošinātu šo pakalpojumu. Tā piemēram, Dienests var izmantot daļu no reģionos esošajām 70 rezerves automašīnām. Pēc Valsts kontroles aplēsēm Dienesta vidējās izmaksas uz vienu nobraukto kilometru bija 0,756 EUR bez uzkrājuma jaunu transportlīdzekļu iegādei, vai 1,034 EUR ar uzkrājumu jaunu transportlīdzekļu iegādei, savukārt Autobāzes sniegtā ārpakalpojuma izmaksas bija 1,492 EUR uz kilometru. Par Dienesta nevēlēšanos pirkt jaunas automašīnas liecina arī fakts, ka 2014.gada sākumā tika veikta ātrās palīdzības automašīnu iegādei piešķirto līdzekļu 2 695 204 EUR apmērā pārdale citām veselības nozares vajadzībām. Nav arī apsvērta iespēja automašīnu iegādei nākotnē piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus.

Tādējādi ir pietiekams pamats pārskatīt pašlaik spēkā esošo praksi nomāt ātrās palīdzības automašīnas Rīgas reģionā un beidzot īstenot jau sen pieņemto lēmumu valstij pašai nodrošināt šo pakalpojumu par mazāku un skaidri pamatotu cenu. Pateicoties Valsts kontroles iesniegtajam starpziņojumam Saeimas Publisko izdevumu un revīziju komisijai un veselības ministram par šo revīziju, pagājuša gada nogalē tika novērsta jauna ārpakalpojuma līguma slēgšana un veselības ministrs ir uzsācis aktīvu darbu, lai beidzot īstenotu pirms vairākiem gadiem pieņemto lēmumu.

Lietderības revīzija „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcības lietderība, pērkot pakalpojumu par operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa ar autovadītāju nodrošināšanu Rīgas pilsētā un reģionā” ir veikta par laika posmu no 29.04.2010. līdz 30.06.2014.