OCTA nozares zaudējumi pērnajā gadā pieaug par 2,3 miljoniem eiro

Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) informācijas sistēmas datiem, 2013. gadā palielinājies iesniegto zaudējumu pieteikumu skaits, kā arī apdrošināšanas atlīdzību izmaksu summas. Tāpat palielinājies ir atlīdzību apjoms, kas ir izmaksāts no Garantijas fonda. Iepriekš minēto faktoru kopums apstiprina jau deviņu mēnešu statistikā novērotās iezīmes – OCTA nozare turpina strādāt ar zaudējumiem. Pat neiekļaujot likvidējamās AAS „BALVA” negatīvos darbības rezultātus gada pārskatā OCTA tirgus zaudējumu apmēri 2013.gadā sasniedz 3,7 miljonus eiro.

LTAB apkopotā informācija par OCTA nozares pērnā gada darbības rādītājiem liecina, ka 2013.gada 12 mēnešos reģistrēti 31 107 ceļu satiksmes negadījumi (CSNg). Tādējādi salīdzinājumā ar 2012.gada 12 mēnešiem CSNg skaits praktiski ir palicis nemainīgs. Uz Saskaņoto paziņojumu pamata pērnajā gadā reģistrēti gandrīz 64% CSNg jeb 19 820 avārijas, vislielāko skaitu sasniedzot martā, augustā un septembrī. No kā var secināt, ka šajā periodā ir bijuši vairāk CSNg bez nopietnām sekām, kas arī ļāvis Saskaņoto paziņojumu plašāk izmantot negadījumu noformēšanā.

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksas

2013.gada 12 mēnešos apdrošināšanas sabiedrībās, tai skaitā likvidējamās AAS „Balva”, un LTAB kopā iesniegti 39 966 zaudējumu pieteikumi, kas ir par 3 490 jeb 9,6% vairāk nekā 2012.gada 12 mēnešos. Saistībā ar šī gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem 2013.gada 12 mēnešos ir pieņemti 39 361 lēmumi par kopējo summu 35 674 171 EUR, kas ir par 3 901 806 EUR jeb 12,3% vairāk nekā 2012.gada 12 mēnešos. Palielinājies ir arī vidējās atlīdzības izmaksas lielums par Latvijā izraisītiem CSNg, kas, salīdzinot ar 2012.gada 12 mēnešu datiem, audzis par 4,7%. LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics norāda, ka atlīdzību izmaksu pieauguma temps ievērojami pārsniedz ienākumu kāpumu, kas gūti no pārdotajām OCTA polisēm, tādējādi nozare nespēj segt visus izdevumus un cieš zaudējumus.

„Analizējot OCTA apdrošināšanas nozares darbības rezultātus 2013.gadā, kopumā var teikt, ka salīdzinot ar 2012.gadu situācija tirgū ir būtiski pasliktinājusies, zaudējumu apmēram pieaugot vairāk nekā 2,5 reizes. Būtiski ir arī uzsvērt, ka pērnā gada kopējos OCTA apdrošināšanas nozares darbības rādītājos nav iekļauti likvidējamās AAS„BALVA” darbības rezultāti. Līdz ar ko, raugoties no deviņu mēnešu statistikas, varam secināt, ka, ja pērnā gada OCTA tirgus rādītājos tiktu iekļauti LAAS „BALVA” rezultāti, reālais zaudējumu apmērs, ar kādu OCTA nozare noslēgtu 2013.gadu, būtu ievērojami lielāks”, informē Juris Stengrevics.