Novirzīs papildus 6,9 miljonus eiro atbalstam zivsaimniecības nozarei Krievijas izraisītā kara ietekmes samazināšanai

Lai mazinātu Krievijas izraisītā kara Ukrainā ietekmi un energoresursu un izejvielu cenu pārmērīgo kāpumu uz zivsaimniecības nozares uzņēmumiem, kā arī nodrošinātu to konkurētspēju un izturētspēju, Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi priekšlikumus atbalsta sniegšanai zivsaimniecības nozarē – dubultojot ārkārtas pasākumiem iepriekš apstiprināto summu un tādējādi palielinot to līdz 5 miljoniem EUR.

Zemkopības ministrs K.Gerhards uzsver: “Krievijas iebrukums Ukrainā ir negatīvi ietekmējis Latvijā ražoto zivsaimniecības produktu un konservu eksportu uz Ukrainu, Baltkrieviju un Krieviju. 2021. gadā uz šīm valstīm tika eksportēta produkcija gandrīz 20 miljonus eiro, 77% no tās bija eksports uz Ukrainu. Papildus jāņem vērā, ka, pieaugot energoresursu, degvielas un izejvielu cenām, Baltijas jūrā nozvejoto zivju pirmās pārdošanas cenas nepieaug, savukārt zvejas, zivju audzēšanas, kā arī zivju produktu ražošanas izmaksas nepārtraukti aug. Lai šajos apstākļos saglabātu nozares konkurētspēju, Latvijai ir būtiski sniegt atbalstu zivsaimniecības nozarei.”

Atbalsta mehānisms ārkārtas pasākumiem tiks finansēts no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda 2021.-2027. gadam. Atbalsts ietvers maksājumus par zvejas produktu uzglabāšanu tirgus stabilizēšanas nolūkā, par ražotnēs izmantoto energoresursu – elektroenerģijas, dabasgāzes, sašķidrinātās gāzes, zvejas kuģu dīzeļdegvielas izmaksu sadārdzinājumu, par zivju produktu un konservu ražošanā izmantotā metāla (metāla kārbu), zivju produktu iepakojuma kartona un akvakultūras uzņēmumos izmantotās zivju barības – cenu kāpumu.

Papildus paredzēts novirzīt vēl 1,88 miljonu EUR finansējumu tirgus veicināšanas pasākumiem no Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam, pārdalot visu līdz šim citos pasākumos neizmantoto finansējumu.

Par to zemkopības ministrs Kaspars Gerhards informēja nozares pārstāvjus Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (ZKP) sēdē 2022. gada 13. aprīlī. ZKP vienprātīgi atbalstīja un pozitīvi novērtēja Zemkopības ministrijas izstrādātos priekšlikumus.