Minimālā alga valstī no nākamā gada būs 360 eiro

Minimālā mēneša darba alga valstī no 2015.gada 1.janvāra būs 360 eiro, paredz valdībā apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Vienlaikus atbilstoši jaunajai minimālajai mēneša darba algai un 2015.gada darba laika kalendāram precizēti minimālās stundas tarifa likmju apmēri, kas nepieciešami minimālās mēneša darba algas aprēķināšanai.

Proti, pašreiz noteiktā minimālā stundas tarifa likme 1,933 eiro, sākot ar 2015.gada 1.janvāri palielināsies līdz 2,166 eiro. Savukārt pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme no 2015.gada 1.janvāra paaugstināsies no 2,209 eiro līdz 2,477 eiro, jo viņiem saskaņā ar Darba likumu ir atļauts strādāt tikai septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 2.decembrī, valdībā apstiprinātie LM izstrādātie Ministru kabineta Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.

Uz 2014.gada septembri 200,1 tūkst. cilvēku darba ienākumi bija minimālās mēneša darba algas apmērā un mazāk, tai skaitā privātajā sektorā – 174,6 tūkst., pašvaldību sektorā – 16,1 tūkst. un sabiedriskajā sektorā – 9,3 tūkst. Savukārt tieši minimālo mēneša darba algu uz 2014.gada septembri saņēma 35,8 tūkst. cilvēki, tai skaitā privātajā sektorā – 29,4 tūkst., pašvaldību sektorā – 5,5 tūkst. un sabiedriskajā sektorā – 0,9 tūkst.