Mazāk labvēlīgajiem apvidiem šogad nemaksās

Salacgrīvas, Ainažu un Liepupes zemnieki, kuru saimniecības šogad pēc ilgām debatēm beidzot iekļautas mazāk labvēlīgo apvidu statusā, šogad cerēja saņemt kompensācijas par lieso un neauglīgo zemju apstrādāšanu – kā to saņem kaimiņu novados. Taču, visticamāk, viņi tās atkal nesaņems.