Mainoties tirgus tendencēm, svarīgāka loma arī patērētāju analīzei

Ikvienam uzņēmumam svarīgi ir jautājumi par patērētāju uzvedību – klientu analīze ir jebkura biznesa plāna neatņemama sastāvdaļa. Kā norāda Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrā (SDTIC), patērētāju uzvedību ietekmē ārējie un iekšējie faktori. Tā kā ārējie faktori šobrīd ir apgrūtinošāki, tad uzņēmumiem vēl svarīgāk kā iepriekš ir veikt pētījumus par to, kā pašreizējā tirgus situācijā uzvedas patērētājs.

Patērētāju uzvedības analīze palīdz uzzināt, kādas preces un pakalpojumi ir pieprasīti tirgū, cik no saviem ienākumiem patērētāji tērē precēm / pakalpojumiem, kādi faktori motivē patērētāju iegādāties preci / pakalpojumu, kādi ir patērētāju nākotnes nodomi un kādos apstākļos patērētājs mainītu savu rīcību.

Patērētāju uzvedības analīzē svarīga ir sakarību saskatīšana un analīze sniegtajās atbildēs, jo ne vienmēr no atbildēm uz kādu atsevišķu jautājumu var izdarīt secinājumus par rīcības modeļiem un sekām.

“Ņemot vērā, ka šobrīd pasauli uz pauzes ir nolicis Covid-19 vīruss, tad ir mainījušies arī veidi, kā patērētāji saņem pakalpojumus. Ir mainījušies ierastie ārējie faktori, kas nosaka pieejamību, līdz ar to ikvienam uzņēmuma ir šobrīd svarīgi veikt patērētāju analīzes pētījumus, lai uzzinātu, kā mainīgās tendences ietekmējušas tieši viņu uzņēmumu,” norāda SDTIC.

Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs ir inovatīva pētījumu aģentūra, kas orientējas uz regulāru sabiedrības viedokļu un sabiedriskās domas apzināšanu un dažādu tirgus sektoru izpēti. SDTIC ir pieredze vairākos pētījumu veidos, tai skaitā uzņēmuma izvērtēšanā, zīmolu novērtēšanā, darbinieku apmierinātības pētījumos, klientu apmierinātības pētījumos, patērētāju analīzē u.c.

Plašāka informācija par SDTIC pakalpojumiem un pieteikuma forma šeit: http://pieteikums.lv/tirgusizpete vai rakstot uz info@petijumi.lv.

Publicitātes materiāls