LLKC: Zaudējumi piensaimniekiem katru mēnesi ir aptuveni 9 miljoni eiro

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aprēķini liecina, ka Krievijas embargo dēļ samazinātās piena iepirkuma cenas Latvijas piena ražotājiem – lauksaimniekiem – rada zaudējumus 7 līdz 9 miljonu eiro apmērā katru mēnesi.

LLKC iepriekš veiktie aprēķini liecina, ka Latvijā piena ražošanas pašizmaksa ir vidēji 27 eiro centu par kg piena. Jāuzsver, ka šis ir vidējais rādītājs, jo piena pašizmaksa katrā saimniecībā ir atšķirīga un ir diapazonā no 22 līdz 35 eiro centiem par piena kg, atkarībā no saimniecības lieluma un darba efektivitātes. Taču piena iepirkuma cenas kritums no vidēji 27 eiro centiem par kg augustā uz vidēji 22 eiro centiem par kg oktobra sākumā iespaido katras piena saimniecības ekonomisko dzīvotspēju.

LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis norāda: „Pagaidām neizskatās, ka situācija piena tirgū Latvijā ātri varētu uzlaboties, tādēļ varam teikt, ka šis ir izšķirošs brīdis nozares turpmākai eksistencei. Pie pašreizējām piena iepirkuma cenām saimniecības ilgāk par sešiem līdz desmit mēnešiem izvilkt nespēs. Ja situācija nemainīsies un nozarei netiks sniegta palīdzība, pastāv liela iespēja, ka daļa piena ražotāju likvidēs ganāmpulkus līdz nākamā gada ziemas periodam.”

Šobrīd izskanējusi neoficiāla informācija, ka Eiropas Komisija plāno piešķirt 20 miljonus eiro Krievijas embargo radīto zaudējumu kompensācijai Baltijas reģionam un Somijai. Šāda palīdzība vērtējama kā ļoti pieticīga. Turklāt pagaidām nav informācijas, kad, kam un kā šāds kompensācijas varētu tikt piešķirtas.

M.Cimermanis turpina: „Ir nesaprotama lēnā darbošanās uz ES “komandtiltiņa” un pilnīgi miglā tītie palīdzības mehānismi reāli krīzē cietušajām valstīm.”

Līdz šim palīdzību Latvijas piena ražotājiem sniegta tikai nacionālā līmenī – piešķirti seši miljoni eiro ciltsdarbam piena lopkopībā, sedzot līdz 70% jeb līdz 46 eiro no izmaksām, kas saistītas ar šķirnes govs produktivitātes kontroles testiem. Šodien valdība vērtē vēl 7,9 miljonu eiro liela finansējuma piešķiršana ciltsdarba maksājumiem.