Likvidēto uzņēmumu skaits 2014.gadā audzis par 54,19%

Pēc 2011.gada rekorda, kad reģistrēts lielākais skaits jauno uzņēmumu kopš tālā 1994.gada, pērn saglabājusies tendence jaunreģistrēto uzņēmumu skaitam sarukt, liecina Lursoft veiktais pētījums.

Lursoft aprēķini rāda, ka 2014.gadā kopumā reģistrēti 14 965 jauni uzņēmumi, no kuriem 13 991 komersants bijis sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

Jānorāda gan, ka līdz ar jaunreģistrēto komersantu skaita kritumu, 2014.gadā pieaudzis likvidēto uzņēmumu skaits, kā rezultātā Latvijas biznesa vide faktiski augusi par 8 563 uzņēmumiem (uzņēmumu skaits iegūts, no pērn reģistrēto jauno uzņēmumu skaita atņemot likvidēto skaitu). Salīdzinot ar 2013.gadu, pērn likvidēto uzņēmumu skaits palielinājies par 54,19%, sasniedzot jau 6 402 uzņēmumus. Jānorāda, ka likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums lielā mērā skaidrojams ne tik daudz ar tautsaimniecības situācijas pasliktināšanos, kā ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta mērķtiecīgu darbību, izslēdzot no reģistriem uzņēmumus, kuri, piemēram, jau ilgstoši neveic saimniecisko darbību. Lursoft novērojumi rāda, ka šādu uzņēmumu, kuri aizvien reģistrēti kā aktīvi, taču neveic saimniecisko darbību, skaits mērāms vairākos tūkstošos, par ko liecina kaut vai fakts, ka ik gadu aptuveni 15 – 20% no gada pārskatus iesniegušajiem uzņēmumiem norāda, ka to apgrozījums ir 0 EUR.

Ņemot vērā jaunreģistrēto uzņēmumu skaita kritumu, 2014.gadā samazinājies ne tikai reģistrēto mazkapitāla SIA skaits, bet arī to kopējais īpatsvars starp jaunajiem uzņēmumiem. Lursoft aprēķini rāda, ka aizvadītajā gadā Latvijā reģistrēta 9 201 SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kas veido 61,48% no pērn reģistrēto uzņēmumu skaita. Salīdzinot ar 2013.gadu, pērn dibināto mazkapitāla SIA skaits samazinājies par 11,85%, bet to īpatsvars starp jaunreģistrētajiem uzņēmumiem sarucis par nepilniem 2%.

Jāpiebilst, ka daļa mazkapitāla SIA reģistrētas, iepriekš kārtīgi nepārdomājot visas uzņēmuma darbības nianses, bet atsevišķi uzņēmumi izveidoti, iespējams, tikai atsevišķu iepriekš izplānotu darījumu noslēgšanai, par ko arī liecina fakts, ka no visām 2014.gadā nodibinātajām SIA ar samazinātu pamatkapitālu 7,52% patlaban ir jau likvidētas.

Aizvadītajā gadā, gluži tāpat kā aizpērn, no visām mazkapitāla SIA trešo daļu veido uzņēmumi, kuru pamatkapitāls ir tikai 1 EUR.

Likvidēto uzņēmumu skaits 2014.gadā audzis visās Latvijas lielākajās pilsētās, izņemot Ventspili, kurā pērn likvidēts 101 uzņēmums, kas ir tieši tikpat, cik gadu iepriekš. Jāpiebilst, ka gan 2013., gan 2014.gadā likvidēto uzņēmumu skaits Ventspilī bijis zemākais rādītājs kopš 2006.gada, kad piejūras pilsētā darbību izbeidza 77 uzņēmumi. Lursoft aprēķini liecina, ka visstraujāk likvidēto uzņēmumu skaitam pagājušajā gadā bijusi tendence pieaugt Daugavpilī, kur minētais rādītājs audzis vairāk nekā divas reizes, savukārt Jēkabpilī likvidēti par 161,54% uzņēmumu vairāk nekā gadu iepriekš.

Salīdzinot ar 2013.gadu, kad no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem ārvalstnieki bija reģistrējuši nedaudz vairāk nekā 16% uzņēmumu, pērn šo uzņēmumu īpatsvaram bijusi tendence pieaugt, rāda Lursoft apkopotā informācija. Lursoft pētījuma ietvaros noskaidrojis, ka 2014.gadā Latvijā reģistrēti 2647 uzņēmumi, kuru viens no dalībniekiem ir ārvalstu iedzīvotājs, kas veido 17,69% no kopējā uzņēmumu skaita.

Līdzīgi kā 2013.gadā, arī pērn visvairāk jaunus uzņēmumus Latvijā reģistrējušas personas no tuvējām kaimiņvalstīm – Krievijas (816 personas), Lietuvas (373 personas) un Igaunijas (256 personas), savukārt ceturtajā vietā ar 250 personām ierindojusies Itālija.

Pagājušajā gadā augstajā piektajā vietā, acīmredzot, lūkojoties pēc stabilākas un prognozējamākas biznesa vides, pēc dalībnieku skaita ar 158 personām ierindojusies nemieru skartā Ukraina. Jānorāda, ka kopumā gada laikā tiešo investīciju apjoms no Ukrainas Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos audzis par 9,949 milj.EUR,savukārt investoru veikto darbību skaits ar investīcijām audzis pat par 36,70% pretstatā 2013.gada pieticīgajam 0,31% kāpumam.

Straujāks Ukraiņu investoru skaita pieaugums Latvijas uzņēmumu kapitālos vērojams kopš 2011.gada.