Lielākie autonomas uzņēmumi apņemas nediskriminēt patērētājus

Lielākie autonomas pakalpojumu sniedzēji “Eurocar”,”Hertz” un “Avis” ir piekrituši nediskriminēt patērētājus, ļaujot viņiem piekļūt labākajiem cenu piedāvājumiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas valsts, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Pēc pavasarī nosūtītās Eiropas Komisijas vēstules, kurā izteiktas bažas, ka lielākie autonomas uzņēmumi diskriminē patērētājus atkarībā no viņu dzīves vietas, kā arī pēc publikācijas presē lielākie autonomas uzņēmumi “Eurocar”,”Hertz” un “Avis” uzsāka konstruktīvu dialogu ar Eiropas Komisiju. Uzņēmumi atkārtoti apstiprinājuši savu apņemšanos ievērot nediskriminācijas principu vienotajā ES tirgū un ir snieguši detalizētu paskaidrojumu par to cenu veidošanas politiku.

Lielākie autonomas uzņēmumi turpmāk apņēmušies neizmantot automātisku pārmaršrutēšanu pēc patērētāja IP adreses identifikācijas. Tāpat neliegt patērētājiem pabeigt savu rezervēšanu tiešsaistē jebkurā Eiropas Savienības valstī, kurā tiek piedāvāta automašīnu noma. Patērētāji varēs brīvi meklēt labāko cenas piedāvājumu. Kā arī diferencēt cenas piedāvājumu atkarībā no patērētāja dzīvesvietas tikai tādā gadījumā, ja atšķirību var pamatot ar objektīviem iemesliem.

Mišels Barnjē (Michel Barnier), Eiropas Komisijas viceprezidents, kas atbild par iekšējo tirgu un pakalpojumiem, teica: „Es atzinīgi novērtēju situācijas uzlabošanos Eiropas patērētāju labā, kuri vēlas nomāt automašīnas Eiropas Savienībā.”

Komisija turpinās diskusijas par iespējamiem pamatojumiem cenu atšķirībām piedāvājumos un turpmāk apsvērs iespējas, kā uzlabot patērētājiem pieejamo cenu salīdzinājumu un informāciju. Tā turpinās uzraudzīt, lai uzņēmumos tiktu ievērots nediskriminācijas princips, tostarp arī tajos uzņēmumos, kuri darbojas ar franšīzēm. Šis dialogs ar auto nomas uzņēmumiem par nediskriminācijas jautājumiem ir tikai pirmais solis, 2015. gada februārī sekos turpmākās apspriedes ar plašāku izskatāmo jautājumu loku.