Lembergs: IZM skolu tīklu reforma ir nāves spriedums Latvijai ārpus Lielrīgas

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) skolu tīklu reforma ir pilnīgi neloģiska, intervijā “Ventas Balss” sacīja partijas “Latvijai un Ventspilij” valdes priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Komentējot to, ka Izglītības ministrija nākusi klajā ar priekšlikumiem par skolu tīkla reformu, ko pašvaldību pārstāvji nodēvēja par “bēru dienu lauku reģioniem”, Lembergs norādīja, ka Latvijā iedzīvotāju skaits, lai arī nav bijis kara, samazinājies par vienu trešdaļu. “Notiek Latvijas anoreksijas process, izņemot atsevišķas nelielas Pierīgas teritorijas. Loģiski, ka skolu tīkls, kāds bija uz 2,7 miljoniem iedzīvotāju, un skolu tīkls uz 1,8 miljoniem iedzīvotāju, ir milzīga starpība,” sacīja politiķis.

“Ņemsim kā piemēru Ventspils 3. vidusskolu, kas tagad ir pamatskola. Tur bija divas maiņas, skola bija pārpildīta. Tagad nav vidusskolas tāpēc, ka nav bērnu. Pie tam iedzīvotāju skaits mazākumtautību grupā ir samazinājies vairāk kā divas reizes. Latviešu skaits ir samazinājies daudz mazāk. Mazākumtautības skolas pirmās maina statusu. Ventspilī vairs nav 3. un 5. vidusskolas, jo nav skolēnu vidusskolas grupā. Tas ir objektīvs process, mēs piekārtojamies faktiskajam skolēnu skaitam,” sacīja Lembergs.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka “šobrīd jau ir runa par to, ka, lūk, likvidējot skolas, uzlabosies izglītības kvalitāte, un ka, jo vairāk skolēnu klasē, jo labāki mācību rezultāti. Šo idiotismu mēs dzirdam no Izglītības un zinātnes ministrijas!”

“Protams, no ekonomiskās efektivitātes viedokļa klases piepildījumam ir jābūt optimālam, bet viņi uzskata, ka visoptimālāk, ja klasē būs vairāk nekā 26 skolēnu. Taču ir sanitārās normas, minimālā norma ir 2 m2 uz skolēnu. Ja klasē ir 25 skolēni, mācību telpai jābūt vismaz 50 m2. Turklāt CO2 līmenim jābūt zem 1000 ppm. Mēs visās skolās uzlikām [gaisa kvalitātes mērītājus]. Līdz 1000 ppm ir OK. Ja ir virs 2000 ppm, iedegas sarkanā [lampiņa] – jāpārtrauc mācīšana. Ja saliksiet vairāk audzēkņu klasē, strauji pieaugs CO2 un bērni gulēs, būs kā apdullušas mušas. Lielākais skolēnu skaits, kas var būt klasē, – 26 skolēni, Ventspilī ir 6. vidusskolā. Visās pārējās vairāk par 24 nevar būt – klases nav tik lielas,” sacīja politiķis.

“Kučinska valdība noteica, ka 2028. gadā drīkstēs pastāvēt tikai vidusskolas, kur centralizētā eksāmena rezultāts nav zemāks par 60%. Švakākais rezultāts vienmēr ir matemātikā. Iepazinos ar statistiku par 2022. gada centralizētā eksāmena rezultātiem matemātikā. 30 vidusskolās no 281 ir virs 60%. Visās pārējās ir zem šī normatīva. Pie tam, jo tuvāk [augšgalam], jo mazāks skolēnu skaits. Labākais rezultāts ir Rīgas Tehniskās universitātes vidusskolai, kurā ir tikai 20 skolēnu. 2. vietā ir Rīgas 1. ģimnāzija, kurā eksāmenu kārtoja pāri par 180 skolēniem. Tam nav nekāda sakara ar to, cik skolēnu klasē. Visbeidzot – piemēram, bērns dzīvo Ugāles pagastā un grib mācīties vidusskolā. Lai aizbrauktu no Ugāles līdz Ventspilij, viņam vēl jānokļūst Ugālē. Ja dzīvo 10 kilometrus no Ugāles, ar ko viņš tur nokļūs? Kājām? Ar sabiedrisko transportu, kas tur neiet? Tas ir nāves spriedums Latvijai ārpus Lielrīgas,” ass savos izteikumos bija Lembergs.