Lauksaimniekiem zemes iegādei piešķirti aizdevumi 22,831 miljonu eiro vērtībā

VAS „Lauku attīstības fonds” līdz 2014. gada 30. septembrim ir pieņēmis lēmumu par 461 aizdevuma piešķiršanu zemniekiem 22,831 miljonu eiro vērtībā lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai, informē Zemkopības ministrija.

Par apstiprināto aizdevumu summu plānots iegādāties kopumā 12 185 hektārus lauksaimniecības zemes. Iegādājamo zemes platību vidējā tirgus vērtība ir 1964 eiro par hektāru. Pārsvarā lauksaimnieki vēlas iegādāties savā īpašumā līdz šim nomāto zemi. Programmas līdzekļi lauksaimniekiem būs pieejami līdz 2020. gada 31. decembrim.

Aizdevumu sadalījums pa reģioniem: Zemgale – 140, Kurzeme – 134, Vidzeme – 88, Latgale – 60 un Rīgas reģions – 39. Apstiprināto aizdevumu summas ir no 2 846 eiro līdz 330 000 eiro (par 142 287 eiro un vairāk ir apstiprināti kopā 25 aizdevumi). 330 no 461 apstiprinātajiem aizdevumiem piešķirtā aizdevuma summa ir līdz 55 000 eiro, pieprasītākās aizdevuma summas ir līdz 35 000 eiro.

Apstiprināto aizdevumu summas: no 2 846 eiro līdz 10 000 eiro – 41 aizdevums; no 10 001 eiro līdz 35 000 eiro – 204 aizdevumi; no 35 001 eiro līdz 55 000 eiro – 85 aizdevumi; no  55 001 eiro līdz 85 000 eiro – 53 aizdevumi; no 85 001 eiro līdz 115 000 eiro – 33 aizdevumi; no 115 001 eiro līdz 142 000 eiro – 20 aizdevumi; no 142 001 eiro līdz 426 862 eiro – 25 aizdevumi.

Aizdevumu termiņi ir robežās no 1,5 līdz 20 gadiem, vidējais aizdevumu termiņš – 16 gadi. Aizdevumu skaits ar termiņu līdz 5 gadiem – 22 aizdevumi; no 6 līdz 10 gadiem – 112 aizdevumi; no 11 līdz 15 gadiem – 43 aizdevums; no 16 līdz 20 gadiem – 284 aizdevumi.

Aizdevumi ir apstiprināti 386 aizņēmējiem, jo 58 saimniecībām ir apstiprināti vairāki aizdevumi (kopā 75 nākamie aizdevumi). Pamatā aizdevumiem piesakās nelielas saimniecības, atbilstoši mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, tās ir mikro saimniecības. 324 saimniecībā (no 386) strādā 1 līdz 3 darbinieki, kas ir ģimenes locekļi. Tikai 13 saimniecības ir tādas, kurās darbinieku skaits pārsniedz 10 un gada apgrozījums ir lielāks par 2 miljoniem eiro, kas, atbilstoši uzņēmumu definīcijai, ir uzskatāmi par mazo uzņēmumu.