"Latvenergo" vēlas pirkt 99 automašīnas no neoficiāla dīlera

"Latvenergo" vēlas pirkt 99 automašīnas no neoficiāla dīlera

Neraugoties uz to, ka SIA Auto Īle un Herbst pēc divām nedēļām zaudēs Volkswagen (VW) dīlera statusu, šis uzņēmums uzvarējis vērienīgā iepirkumu konkursā – tas par 1,04 miljoniem latu piegādās 90 jaunas automašīnas a/s Latvenergo.

SIA Auto Īle un Herbst dibināta 1993. gada 8. oktobrī, un kopš dibināšanas uzņēmums ir bijis VW automašīnu oficiālais dīleris Latvijā. Tas bija pirmais VW markas automašīnu dīleris atjaunotajā Latvijā. Pērn tas piegādāja vairāk nekā 300 automašīnas Latvijas Valsts policijas vajadzībām, šogad un nākamgad aptuveni 90 jaunas automašīnas pakāpeniski jāsaņem arī a/s Latvenergo. Taču VW automašīnu importētājs Baltijas valstīs Moller Baltic Import SE uzteicis dīlera līgumu SIA Auto Īle un Herbst.

«Volkswagen automašīnu tirdzniecība un remonts ir Auto Īle un Herbst pamatbizness. Vieglo automašīnu biznesa segments mums ir ļoti svarīgs, un mēs neļausim to atņemt, izmantojot nekorektas metodes,» Neatkarīgajai uzsver SIA Auto Īle un Herbst sabiedrisko attiecību pārstāvis Dans Jurcāns. Uzņēmums uzskata, ka Moller Baltic Import uzteikums nav pamatots, tāpēc līgums joprojām esot spēkā. «Vēlamies atrisināt domstarpības dialoga ceļā un vienojoties, jo tiesāšanās nav mūsu pašmērķis. Taču, ja tas neizdosies, neļausim savu biznesu iznīcināt ar negodīgām metodēm un nepieciešamības gadījumā vērsīsimies Latvijas un ES institūcijās un tiesā saistībā ar līguma un VW zīmola automašīnu piegādes noteikumu pārkāpumiem, kā arī zaudējumu atlīdzības prasību par Auto Īle un Herbst tiesību un interešu aizskārumu.»

Sola nepadoties

Pēc D. Jurcāna teiktā, zaudējumu apmērs pagaidām nav vēl precīzi aprēķināts, taču tas tiekot darīts. Uzņēmums ir gatavs vērsties arī Konkurences padomē un aizstāvēt savas un savu klientu intereses publiski. «Uzskatām, ka Moller Baltic Import, bez tiesiska pamata uzsakot līgumu, vienlaikus pārkāpj arī konkurences tiesības. Automašīnu ekskluzīvā piegādātāja [t. i., Moller Baltic Import pats no importētāja, visticamāk, kļūs arī par mazumtirgotāju – red.] ienākšana mazumtirdzniecības tirgū, kļūstot vertikāli integrētam, un tam sekojoša konkurējošu izplatītāju izspiešana no tirgus ar nelikumīgām un agresīvām metodēm, tādējādi kļūstot par vienīgo VW zīmola automobiļu izplatītāju visos izplatīšanas līmeņos Latvijā, ir klajš negodīgas konkurences gadījums. Turklāt Moller Baltic Import rīcība liecina par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu,» teica D. Jurcāns.

Klienti necietīs

Moller Baltic Import nosūtītais VW vieglo automašīnu un komerciālo transporta līdzekļu grupas Life dīlera līguma uzteikums paredz, šie līgumi izbeigtos ar 26. martu, taču esošie klienti no tā necietīšot.

«Tā kā SIA Auto Īle un Herbst saglabās VW oficiālā vieglo pasažieru auto servisa partnera, kā arī VW komerctransporta dīlera statusu arī pēc 26. marta, Auto Īle un Herbst saloni un servisi darbojas ierastajā režīmā. Šobrīd pildām savas saistības pret saviem klientiem pilnā apmērā un turpināsim to darīt arī pēc 26. marta,» sacīja D. Jurcāns.

Latvenergo atjauno automašīnu parku

Elektroenerģijas ražotājs Latvenergo plāno iegādāties 90 vieglās pasažieru automašīnas. Iepirkumu konkursā uzvarēja SIA Auto Īle un Herbst. SIA Auto Blitz šo lēmumu pārsūdzēja, uzskatot, ka Latvenergo pārmaksā aptuveni 60 tūkstošus latu, jo «Latvenergo nav izmantojis nolikumā paredzētās tiesības slēgt vairākus piegādes līgumus». Tā kā katrā no trim specifikāciju grupām uzvarētājs bija cits – SIA Auto Blitz, a/s Wess un SIA Auto Īle un Herbst, tad Latvenergo būtu varējis slēgt piegādes līgumus katrā specifikāciju grupā atsevišķi. Tas, pēc Auto Blitz aprēķiniem, ļautu Latvenergo ietaupīt 62 378 latus. «Mūsuprāt, ir nepiedodami, ka a/s Latvenergo kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas tik nesaimnieciski,» norādīja SIA Auto Blitz valdes priekšsēdētājs Ģirts Zemītis.

Savukārt Latvenergo skaidrojumā Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) uzsvēra, ka «sarunu procedūras nolikums neparedz līguma slēgšanu atsevišķi par katru specifikāciju, bet gan paredz tikai varbūtēju iespēju pasūtītājam slēgt vairākus līgumus, ja kādu iemeslu dēļ rastos šaubas par saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniedzēja spēju izpildīt līguma nosacījumus».

Arī IUB nesaskatīja pārkāpumus notikušajā konkursā un atļāva a/s Latvenergo slēgt vispārīgo vienošanos ar iepriekš noteikto uzvarētāju – SIA Auto Īle un Herbst. IUB lēmumā atzina, ka Latvenergo iepirkums veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem un rezultāts atbilst saimnieciskā izdevīguma kritērijiem.

Līguma izpildi nekavēs arī domstarpības starp SIA Auto Īle un Herbst un Moller Baltic Import SE, ja tas tiks noslēgts līdz 26. martam. SIA Auto Īle un Herbst varēs veikt arī visu šo piegādāto transporta līdzekļu garantijas apkopi un remontus, pamatojoties uz savu iesniegto cenu un apkopes vietu piedāvājumu visā Latvijas teritorijā un visā garantijas periodā.

Latvenergo komunikācijas direktors Andris Siksnis informēja, ka iepirkuma rezultātā a/s Latvenergo plāno atjaunot nolietoto un novecojušo transporta līdzekļu parku, jo 53% no šobrīd nomaiņai paredzētā transporta ir 9 līdz 15 gadus veci, savukārt 70% transporta līdzekļu nobraukums ir no 250 000 līdz pat 389 000 km. Kopumā Latvenergo autoparkā ir aptuveni 2500 transporta līdzekļu un speciālās tehnikas vienību. Nolietotie un saimnieciskajā darbībā neizmantojamie līdzekļi tradicionāli tiek realizēti publiskās izsolēs, par to rīkošanu var uzzināt preses sludinājumos un Latvenergo interneta mājaslapas sludinājumos.