Lai ierobežotu ĀCM izplatību, Latgalē tiks izkautas aptuveni 20 000 mājas cūkas

Lai cīnītos pret Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, Latgales novadā šonedēļ sāksies masveidīga cūku izkaušana, informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis.

Balodis gan uzsver, ka izkautās cūku skaits nebūs 40 000 , kā iepriekš paziņots, jo tas esot kopējais skaits cūku, kas atrodas ĀCM skartajā teritorijā. Piemēram, daudzas vietas atrodas novietnes ar biodrošības pasākumiem, tāpēc tur cūkas netiks izkautas.

Tāpat Balodis norāda, ka cūku īpašnieki var neuztraukties, jo par katru mājlopu tiks saņemta kompensācija. Kopumā izkauto mājas cūku skaits varētu būt ap 20 000.

Jau ziņojām, ka 26. jūnijā trīs mežacūkām Baltkrievijas robežas apkārtnē tika konstatēts ĀCM . Slimībai izplatoties Saeimā tika pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēru skartajās teritorijās. Lēmums būs spēkā līdz 1.oktobrim.

24. jūlijā Saeima ārkārtas sēdē apstiprināja valdības lēmumu, kas paredz paplašināt ĀCM  ārkārtas situācijas teritoriju.

Valdība nolēma, ka ĀCM  ārkārtas situācijas zonā iekļaujama Krievijas un Igaunijas pierobeža, Valkas, Ludzas, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu, Rēzeknes, Burtnieku, Kocēnu, Priekuļu, Strenču, Beverīnas, Raunas, Smiltenes, Alūksnes, Apes, Viļakas, Balvu, Baltinavas, Kārsavas, Preiļu, Rugāju un Riebiņu novadi.

Ārkārtas situācija jau iepriekš izsludināta Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Zilupes novadā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā, Pušas pagastā, Ludzas novada Brigu pagastā,, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Rundēnu pagastā un Ciblas novadā.