KP soda lielveikalu tīklu par negodīgu attieksmi pret piegādātājiem

Konkurences padome (KP) piemērojusi 74 020 eiro lielu sodu veikalu “Mego” un “Vesko” preču zīmolu pārvaldītājam SIA “Baltstor” un tā mazumtirdzniecības kooperācijā ietilpstošo partnerim SIA “Lenoka” par netaisnīgu sankciju piemērošanu piegādātājiem, trešdien, 28. martā, preses konferencē informēja KP pārstāvji.

Šis ir pirmais lēmumus, ar kuru KP konstatē Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) pārkāpumu.

NMPAL stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, un tā mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā. Lai novērtētu likuma ieviešanas gaitu, KP 2016. gadā un 2017. gada pirmajā pusgadā īstenoja tirgus uzraudzību, kuras laikā saskatīja iespējamas neatbilstības NMPAL normām SIA “Baltstor” un SIA “Lenoka” darbībās.

KP lietas izpēte aptvēra 30 piegādātājus, kas sadarbojas ar Baltstor mazumtirdzniecības kooperāciju, piecās izlases kārtībā atlasītās preču kategorijās – maize un tās izstrādājumi, gaļa un tās izstrādājumi, piens un piena produkti, graudu produkti un bezalkoholiskie dzērieni.

Izpētes laikā KP konstatēja, ka abi uzņēmumi piegādātājiem piemērojuši netaisnīgas un nepamatotas sankcijas gan par neprecīzām cenām pavadzīmēs, gan par nepilnīgu preču pasūtījumu izpildi. Sankciju apmērs pārsniedza 10 % un sasniedza pat vairāk nekā 400 % no pamatparāda summas. Vienlaikus uzņēmumi nebija veikuši pasākumus, lai sākotnēji novērstu un mazinātu kļūdas, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus atkārtotai sankciju piemērošanai.

KP norāda, ka saskaņā ar NMPAL normām sankcijām ir jābūt samērīgām ar mazumtirgotājam nodarīto kaitējumu un nepiegādāto preču vērtību. Ja sankciju apmērs pārsniedz 10 % no pamatparāda summas, tās ir atzīstamas par netaisnīgām un nepamatotām.

KP konstatē, ka pārkāpumā iesaistītie uzņēmumi īstenojuši iepirkuma varu attiecībā pret vairāk nekā 60 % no iestādes lietas izpētē aptvertajiem piegādātājiem. Tādējādi SIA “Baltstor” no piegādātājiem saņēmusi nepamatoti piemērotas sankcijas vairāk nekā trīs tūkstošu eiro apmērā, kamēr SIA “Lenoka” – gandrīz 13 tūkstošu eiro apmērā. KP izpēte norāda uz to, ka šāda līguma nosacījumu piemērošana bija sistemātiska prakse un prettiesisko rīcību uzņēmumi varētu būt īstenojuši arī attiecībā uz citiem piegādātājiem.

KP padomes loceklis Jānis Račko: “Ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš Latvijā stājās spēkā regulējums, kas ierobežo noteiktas mazumtirgotāju tirgus varas izpausmes sadarbībā ar piegādātājiem. KP kā atbildīgā institūcija par likuma normu ievērošanu šajā periodā ir aktīvi konsultējusi uzņēmējus, un tas ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai tirgus pielāgotos jaunajām normām un spētu nodrošināt to ievērošanu. Šis lēmums, ar kuru iestāde pirmo reizi konstatē NMPAL pārkāpumu, ir signāls tam, ka KP turpmāk pret mazumtirgotājiem, kas izmanto savu iepirkuma varu, vērsīsies ar pilnu bardzību.”

Par NMPAL normu pārkāpumu KP piemēroja SIA “Baltstor” naudas sodu 13 533 eiro un SIA “Lenoka” 60 487 eiro apmērā. Tāpat iestāde uzņēmumiem piemēroja tiesisko pienākumu izbeigt konstatēto pārkāpumu.

Lai nepieļautu NMPAL pārkāpumus, KP aicina mazumtirgotājus rūpīgi izvērtēt piegādātājiem izvirzītos nosacījumus un nodrošināt pārrunu iespējas. Slēdzot līgumus, ir būtiski ietvert pēc iespējas skaidrus un saprotamus nosacījumus, lai to piemērošana praksē neveicinātu pārkāpuma pieļaušanu.