KP piemēro 12 000 eiro lielu naudas sodu VAS «Latvijas Pasts»

3.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka VAS „Latvijas Pasts”, ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli tirgū, diskriminējusi sava meitasuzņēmuma SIA „Mailmaster” konkurentus. VAS „Latvijas Pasts” piemērots naudas sods EUR 12 000 apmērā.

Uzņēmumi, kas savu klientu vārdā drukā un ievieto aploksnēs vairumā izsūtāmas vēstules, piemēram, rēķinus un dažādus paziņojumus, sadarbojas ar VAS „Latvijas Pasts”, kas nodrošina sūtījumu piegādi adresātiem. Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka savam meitasuzņēmumam VAS „Latvijas Pasts” par šādu sūtījumu piegādi ir nodrošinājis ievērojami zemākus tarifus nekā citiem uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot konkurences priekšrocības tieši SIA „Mailmaster”.

Tā Rēzeknes novada pašvaldības iepirkumā par 22 000 nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu sagatavošanu un piegādi, piedāvājot zemāko cenu, uzvarēja SIA „Mailmaster” – tai VAS „Latvijas Pasts” nodrošināja par 89% zemāku tarifu par piegādi nekā citam pretendentam, SIA „Drukātava”.

VAS „Latvijas Pasts” atrodas dominējošā stāvoklī pasta sūtījumu vairumā tradicionālo pasta pakalpojumu ietvaros piegādes 3.apkalpošanas zonā (reģionos ārpus lielajām pilsētām) pakalpojumu tirgū Latvijā. Attiecīgi uzņēmums savu tirgus varu ir spējīgs ļaunprātīgi izmantot pret tiem, kam nepieciešami pasta pakalpojumi tieši šajā zonā.

VAS „Latvijas Pasts” ir uzliktas saistības sniegt universālo pasta pakalpojumu. Šī pakalpojuma kvalitātes prasības un tarifus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdztekus universālajam pakalpojumam VAS „Latvijas Pasts” bija ieviesis alternatīvo pasta pakalpojumu, uz kuru neattiecas SPRK apstiprinātās kvalitātes prasības un tarifi. Attiecīgi, sniedzot alternatīvo pasta pakalpojumu, VAS „Latvijas Pasts” tarifus katrā gadījumā noteica individuāli. Tomēr, atrodoties dominējošā stāvoklī, VAS „Latvijas Pasts” saviem klientiem ir jānodrošina nediskriminējoši tarifi, turklāt jārūpējas, lai tie ir zināmi un noteikti pēc klientiem skaidri saprotamiem kritērijiem, kas šajā gadījumā nav noticis.

Lietas izpēti KP uzsāka pēc AS „Itella Information” iesnieguma (kopš 2013.gada 2.novembra šī uzņēmuma nosaukums ir AS „OpusCapita”). Kopumā Latvijā pasta sūtījumu vairumā drukāšanas un aplokšņošanas pakalpojumus piedāvā trīs uzņēmumi – AS „OpusCapita”, SIA „Drukātava” un SIA „Mailmaster”.