Ko Baltijas valstu iedzīvotāji vēlas sasniegt tuvāko piecu gada laikā?

Iedzīvotāji visās Baltijas valstīs kā savus lielākos mērķus tuvāko piecu gadu laikā min veselības uzlabošanu un dzīves stila maiņu, došanos lielākā ceļojumā, kā arī auto iegādi, liecina banka Citadele jūnijā veiktā Baltijas iedzīvotāju aptauja.

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā respondenti vislielāko uzmanību turpmāko piecu gadu laikā vēlas pievērst veselības un ikdienas paradumu uzlabošanai. 44 % aptaujāto no Igaunijas ir minējuši, ka vēlas uzlabot savu veselības stāvokli un pievērsties dzīvesveida maiņai, savukārt Lietuvā to izceļ 41 %. Lai arī Latvijā labbūtības vairošana ir svarīga, tomēr šī mērķa izvirzīšana pie mums ne tik populāra kā kaimiņvalstīs – 38 % Latvijas iedzīvotāju to uzsver kā būtiskāko tuvāko gadu laikā.

Veselības un dzīves stila izmaiņas aktuālākas šķitušas sievietēm. Proti, 35 % vīriešu un 47 % sieviešu Lietuvā izceļ pievēršanos veselīgākai ikdienai un sabalansētākam dzīves ritmam kā svarīgu, savukārt Latvijā – 33 % vīriešu un 43 % sieviešu.

Aptaujas dati liecina, ka došanās lielākā ārvalstu ceļojumā ir otra populārākā iecere visās trīs Baltijas valstīs. 34 % no Latvijā aptaujātajiem respondentiem, salīdzinot ar 35 % Lietuvā un 30 % Igaunijā, ir plānojuši tālāku un, iespējams, arī dārgāku ceļojumu.

Populārāko mērķu top trīs noslēdz auto iegāde. 28 % respondenti Lietuvā tuvāko gadu laikā labprāt iegādātos auto, savukārt Latvijā – 25 % un Igaunijā 23 %.

“Lielo mērķu īstenošanai vajadzētu gatavoties arī no finanšu pratības puses, veicot uzkrājumus mērķa īstenošanai. Plānos var būt gan veselības uzlabošana, ilgi noskatīta un videi draudzīga auto iegāde, kā arī studiju maksas apmaksa, uzņēmuma dibināšana vai došanās ceļojumā. Pirmais solis naudas uzkrāšanā ir budžeta izveidošana, kas palīdzēs noteikt, cik daudz jūs varat ietaupīt un kādus izdevumus var samazināt, lai veidotu papildu uzkrājumus,” skaidro Jānis Mūrnieks, Citadeles Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs.

Jaunas darba vietas meklējumos sevi tuvākajos gados redz 18 % iedzīvotāju Lietuvā, 16 % Igaunijā un 15 % Latvijā.

Abās kaimiņvalstīs ģimenes dzīvi tuvāko piecu gadu laikā vēlētos uzsākt 11% iedzīvotāju, bet Latvijā nedaudz vairāk – 13 %.

Tikai 4 % Lietuvā ir domājuši par pārcelšanos uz ārzemēm, savukārt Igaunijā šāda doma ir bijusi 8 %, bet Latvijā – 9 % iedzīvotāju.

Reprezentatīvu iedzīvotāju aptauju par Baltijas iedzīvotāju tuvākās piecgades mērķiem banka Citadele kopā ar pētījumu aģentūru Norstat veica 2023. gada jūnijā, tiešsaistē visās Baltijas valstīs aptaujājot vairāk kā 1000 interneta lietotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.