Izmēģinās pirmslaulību programmu

Pirmslaulību apmācības programma pamazām virzās uz Saeimu pilotprojekta jeb izmēģinājumu projekta veidā.

Ja valsts apmaksātu iespēju bez maksas apmeklēt pirmslaulību mācības, tad projektu varētu ieviest nākamgad un izmēģināt, kādu atsaucību tas gūst vai negūst Latvijas jauniešu vidū. Tādu priekšlikumu iesniegšanai Saeimā pašlaik izstrādā Tieslietu ministrija sadarbībā ar Saeimas deputāta Imanta Parādnieka vadīto Demogrāfisko lietu centru.

Darba grupas dalībnieki ir secinājuši, ka būtu iespējami arī citi pirmslaulību mācību programmas īstenošanas varianti – ja pašvaldības to brīvprātīgi īstenotu un arī apmaksātu; ja valsts un pašvaldības to finansētu kopīgi. Bet ne nākamgad. Viens pilotprojekts pirmslaulību apmācībā jau bijis. Pagājušā gada oktobrī Tieslietu ministrija informēja, ka «veiksmīgi noslēdzies programmas pilotprojekts, kura ietvaros pieci pāri veiksmīgi apmeklējuši apmācības, un pašvaldības tika aicinātas izvērtēt iespējas šo programmu ieviest jau tuvākajā laikā».

Kursi būs brīvprātīgi un paredzēti gados jauniem cilvēkiem, kuri laulību reģistrēs dzimtsarakstu nodaļās. Šogad, aptaujājot dzimtsarakstu nodaļu darbinieces, Neatkarīgā uzklausīja viņu vērtējumu, tiesa gan, programma tad vēl bija ļoti zaļa un nebija skaidrības arī par to, no kādiem līdzekļiem tiks apmaksāts lektoru darbs. Dzimtsarakstu nodaļās lielākoties nebija informācijas par to, cik daudzi topošie laulātie būtu gatavi apmeklēt kursus, kur tie notiks, kā apmācāmie varēs nokļūt no savas dzīvesvietas, jo kopumā mācību programma būs 24 akadēmiskās stundas ilga. Izskanēja arī atzinīgi vārdi – tēmām «nav ne vainas», piemēram, par finanšu jautājumiem, tomēr par daudziem programmā iekļautajiem aspektiem būtu jārunā un jāmāca jau skolā, nevis tad, kad jaunie ļaudis nolemj apprecēties.

Laulības tiesiskie aspekti būtu programmas daļa, kas ir atšķirīga no baznīcu organizētajiem pirmslaulību kursiem, un par ko mūsdienu jauniešiem (un ne tikai viņiem) ir maza izpratne.

TM informē NRA.lv, ka apmācības programma sastāv no četriem moduļiem: finanšu pratība, kurā būs iespēja apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par budžeta plānošanu; laulības tiesiskie aspekti; laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti; vecāku pienākumi un atbildība, kurā vecāki varēs apgūt zināšanas un pilnveidot izpratni par bērna attīstību, vecumposmus raksturojošām iezīmēm un vecāku lomu bērna attīstības veicināšanā. Atšķirībā no baznīcas kursiem valsts programmā paredzēts apmācīt arī par dažādiem tiesiskajiem aspektiem, kas ir saistīti ar stāšanos laulībā, piemēram, stāstīt, kas ir un kas nav uzskatāms par pāra kopīgo īpašumu pēc kāzām, kāda veida laulību līgumus ir iespējams noslēgt un tamlīdzīgi.

Pirmslaulību programmas izstrādes laikā kritiku izpelnījās buklets pirmslaulības apmācību dalībniekiem Ilgi un laimīgi, kurā arī bija rakstīts par laulības psiholoģiskajiem un ētiskajiem aspektiem, diemžēl – izmantojot stereotipus. Piemēram, sievietēm tika piedēvēta lielāka vēlme iegādāties daudz somu, tērpu un rotu, bet vīrietim – labu mašīnu un jaunu telefonu. Bukletā varēja uzzināt, ka vīrietis ir orientēts uz sasniegumiem, taustāmiem panākumiem, konkrētu mērķi. Kā vēstīja raidījums LNT TOP 10, šogad augustā pirmslaulību programma ir pārstrādāta. Tieslietu ministrija norāda, ka apmācību pamata metode būs balstīta uz diskusijām par noteiktu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstiem, praktiskiem uzdevumiem, pārdomām, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.

Antra Gabre

Foto:nawolin/https://pixabay.com/en/users/nawonil-2950051//https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/