IZM: Vairāki fakti, kas izskanēja izglītības darbinieku protesta gājienā, neatbilst patiesībai

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) norāda, ka vairāki fakti, kas izskanējuši notikušajā izglītības darbinieku protesta gājiena mītiņā Doma laukumā, neatbilst patiesībai. Ministrija lūdz pārtraukt to izplatīšanu.

Pēc IZM sacītā, neatbilst patiesībai apgalvojums par vispārējās izglītības iestāžu pedagogu algas pieaugumu 9 eiro centu apmērā: “Šāda niecīga summa rodas, ja manipulatīvā veidā tiek interpretēts Ministru kabineta (MK) rīkojums “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim”, kas tika pieņemts MK 2023.gada 18.aprīļa sēdē, izpildot 2022.gada 17.septembrī panākto vienošanos ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA).”

MK apstiprinātais rīkojums paredz algas kāpumu tiem pedagogiem, kas šobrīd saņem viszemāko stundas likmi 7,5 eiro apmērā. Viņiem no šī gada 1.septembra atalgojums (stundas likme) pieaugs par 13.3% , sasniedzot 8,5 eiro. Trīs gadu laikā visām pedagogu grupām zemākais stundas likmes atalgojums pieaugs, 2025.gada septembrī sasniedzot 10,35 eiro.

“Ja summu, ko valdība piešķīra, lai uzlabotu tieši viszemāk atalgoto pedagogu darba samaksu, attiecina uz visu Latvijas pedagogu kopskaitu, iegūst 9 centu algas pieaugumu ikvienam pedagogam. Šādi aprēķini ir maldinoši un neataino zemākā atalgojuma faktisko pieaugumu. Tādā veidā tiek arī kropļoti mērķi, ko paredzēts sasniegt ar Ministru kabinetā apstiprināto pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku – izlīdzināt atalgojumu, ko par līdzvērtīgu darbu saņem pedagogi dažādās Latvijas pašvaldībās,” pauž ministrija.

Lai nodrošinātu zemākās pedagogu algas likmes kāpumu, papildus piešķirtais finansējums 2023. gadam ir 11,8 milj. eiro, taču tie nekādā veidā nav attiecināmi uz tiem pedagogiem, kuru stundas darba samaksa ir augstāka par šobrīd apstiprināto zemāko likmi, proti – 8,5 eiro.

LIZDA 2022. gada septembra streika prasību pirmais punkts paredzēja noteikt, ka “pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. -2027. gadam noteiktajiem pedagogu darba samaksas palielinājuma principiem un plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam sākot no 2023. gada.”

Izpildot šo LIZDA prasību, tapa Ministru kabineta rīkojums “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim”, kas tika pieņemts MK 2023.gada 18.aprīļa sēdē. Streika prasībās un streika sarunās netika runāts par visu pedagogu vidējā atalgojuma celšanu, pauž IZM.

“Šobrīd Latvijā ar stundas likmi, kas zemāka par 8,50 eiro, strādā 26,1% vispārējās izglītības pedagogu. Ministru kabineta noteikumu “Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” grozījumi un papildus piešķirtais finansējums paredz, ka vismaz 17981 Latvijas viszemāk atalgotajiem skolotājiem no šī gada 1.septembra atalgojums (stundas likme) pieaugs, sasniedzot atalgojumu 1020 eiro par 30 stundu slodzi un 1224 eiro par 36 stundu slodzi. Pārējo pedagogu darba samaksas pieaugums šogad ir atkarīgs no pašvaldību lēmumiem par skolu tīkla modeli un mērķdotācijas sadali starp izglītības iestādēm. Tāpat, sākot no šī gada 1. septembra, MK noteikumi paredzēs, ka nevienam pedagogam, ieskaitot iestāžu vadītājus un viņu vietniekus, zemākā stundas atalgojuma likme nedrīkst būts zemāka par 8,5 eiro,” norāda IZM.

Foto: BNA