Ieviesta jauna preču zīme – Quality Product of Latvia

Latvijas Eksportpadome ievieš tirgū jaunu preču zīmi Quality Product of Latvia, kas veidots ar mērķi atbalstīt Latvijas vietējo uzņēmumus – ražotājus, kas savu produkciju eksportē uz ārvalstīm, kā arī veidot Latvijas un kvalitatīvas produkcijas vienoto tēlu ārvalstu patērētāju apziņā.

Ārvalstu patērētājus jaunais zīmols vispirms informēs par tādu valsti – Latviju– vienlaikus liekot to asociēt ar kvalitāti un augstas klases produktiem. “Mazai valstij kā Latvija, izejot pasaules tirgū – globālajā arēnā, joprojām ļoti būtiski ir saglabāt savu identitāti un demonstrēt sevi, kā valsti, kurā ražo augstas kvalitātes produktus un nodrošina profesionālu servisu. Ar preču zīmes palīdzību vēlamies sniegt uzņēmumiem sākotnējo atbalstu eksporta uzsākšanā un klientu piesaistē,” norāda Latvijas Eksportpadomes projektu direktors Jānis Āboliņš.

Uzņēmumiem, kas saņems preču zīmi, ar tās palīdzību būs iespēja gūt papildus atpazīstamību saviem produktiem, jo preču zīme tiks popularizēta ne vien saistība ar produktu, bet arī atsevišķi. Līdz ar to zīmols piešķirs produktam un uzņēmumam papildus vērtību, kas uzsākot eksportu vai jaunu tirgu apgūšanu ir sevišķi būtiski.

Jau šobrīd preču zīmes saņemšanai pieteikušies vairāki uzņēmumi un ir uzsākts darbs pie produktu kvalitātes izvērtēšanas. Uz preču zīmes Quality Product of Latvia saņemšanu var pretendēt jebkurš uzņēmums, kas eksportē un kura konkrētā prece vai pakalpojums atbilst preču zīmes kvalitātes kritērijiem. Kritērijus atbilstoši katra individuāla produkta specializācijai izstrādās nozares eksperti, akcentējot preces vai pakalpojuma kvalitātes un nosakot ierobežojumus atbilstoši Latvijas ražošanas standartiem.

“Lai vienlaikus ļautu vietējiem uzņēmumiem attīstīties, sasniegt arvien plašākus tirgus un veicināt Latvijas atpazīstamību un ekonomisko izaugsmi, kas iespējama tikai veicinot eksportu, nepieciešams veidot saikni starp kvalitatīviem uzņēmumiem un Latvijas valsti. “Quality Product of Latvia” mērķis ir nodrošināt šo abu pušu abpusēji izdevīgu un uz panākumiem virzītu attīstību nākotnē,” atzīmē J.Āboliņš.

Avots: BNA Latvia