Gata Trukšņa paziņojums: „Jūrmalas siltums” netiks privatizēts!

Gata Trukšņa paziņojums: „Jūrmalas siltums” netiks privatizēts!

SIA „Jūrmalas siltums” šobrīd intensīvi strādā, lai attīstītu un
rekonstruētu pilsētas siltumapgādes sistēmas, piesaistot Eiropas fondu
līdzekļus un investīcijas. Šos pēdējos gadus mēs darām to, ko izdarīt
vajadzēja jau sen. Siltumtīklu attīstība Jūrmalā nepieciešama, lai
pazeminātu tarifus, iegūstot neatkarību no gāzes piegādes cenām un
nodrošinot iespējami zemākas siltumenerģijas izmaksas.

Diemžēl priekšvēlēšanu gaisotnē aktivizējušās grupas, kas manipulē ar iedzīvotājiem, izplatot maldinošu informāciju un sagrozītus faktus, piemēram, ka drīzumā notikšot ātra un sasteigta „Jūrmalas siltums” privatizācija vai izpārdošana.

Kā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs gribu nomierināt visus Jūrmalas iedzīvotājus: „Jūrmalas siltums” netiks privatizēts!

Pateicoties pērn veiktajai optimizācijai, uzņēmums „Jūrmalas siltums” ir spējis padarīt efektīvāku savu darbību un, neraugoties uz gāzes cenas palielinājumu, samazinājis uzņēmuma darbības izmaksas. Jau 2012.gada septembrī esam iesnieguši regulatoram jauno tarifu projektu, rodot iespēju ne tikai nepalielināt tarifus, bet pat samazināt tos par 3,3 procentiem. Cita starpā, nav īsti saprotams, kāpēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija tik ilgi nepieņem lēmumu par siltuma tarifu samazināšanu Jūrmalā. Ja lēmums būtu pieņemts savlaicīgi, jūrmalniekiem jau šobrīd būtu jāmaksā mazāki rēķini par apkuri.

Šogad finanšu situācija pašvaldībā ir laba, nodokļu ieņēmumu prognoze tiek jūtami pārpildīta, jo ievērojami pieaug iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, pateicoties manam aicinājumam deklarēties Jūrmalā, saņemot nekustamā īpašuma atlaidi par zemi. Mēs pašu spēkiem esam spējīgi veidot siltumapgādes politiku pilsētā. Vēlreiz uzsveru – uzņēmums „Jūrmalas siltums” netiks privatizēts. Tieši otrādi, tas tiks modernizēts. Plānotie Jūrmalas siltumtīklu attīstības darbi tiks veikti vairākos posmos. „Jūrmalas siltums” ir vienojies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu piesaisti 2,8 miljonu eiro apjomā, lai attīstītu siltumtīklus un uzbūvētu biokurināmā (šķeldas) katlumāju Kauguros. Eiropas Savienības līdzfinansējums ir nozīmīgs ieguvums pilsētniekiem, jo šīs investīcijas ļaus modernizēt siltumtīklus un samazināt tarifus.

Attīstot „Jūrmalas siltums”, paredzēts pāriet no viena kurināmā veida, gāzes, uz otru – šķeldu, kuru izmantojot tiek iegūta lētāka siltumenerģija. Viena megavatstunda turpmāk izmaksās par 30–35 procentiem mazāk, nekā izmantojot līdzšinējos enerģijas avotus. Pāreja uz biokurināmo ļaus pazemināt tarifus, būt neatkarīgiem no gāzes cenas pieauguma, un gala rezultātā jūrmalniekiem būs jāmaksā mazāk par siltumu. Privatizācijas tīkotājiem un panikas cēlājiem vajadzētu nomierināties, jo uzņēmumam ir jāstrādā iedzīvotāju labā, iespējami samazinot sniegto pakalpojumu izmaksas. Garantēt to iespējams, tikai saglabājot „Jūrmalas siltums” pašvaldības kontrolē; privatizēts vai pārdots tas netiks.