FKTK piemēro naudas sodu Meļņikam un “Remars-Rīga”

Pabeidzot pārbaudi par AS ”Rīgas kuģu būvētava” akcionāru iespējamo saskaņotu rīcību un noslēdzot sākto administratīvo lietu, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) pieņēma lēmumu piemērot uzņēmuma akcionāriem soda naudu likumā noteiktajā maksimālajā apmērā – Vasilijam Meļņikam 14 200 eiro un AS ”Remars-Rīga” 14 200 eiro apmērā par akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma neizteikšanu citiem uzņēmuma akcionāriem.

Pārbaudi par faktu, ka, iespējams, vairākas personas kopā ir ieguvušas līdzdalību AS ”Rīgas kuģu būvētava” vairāk nekā 50% apmērā no uzņēmuma balsstiesīgo akciju skaita, FKTK uzsāka 2012. gadā. Šajā laikā FKTK rīcībā nonākusī informācija un pārbaudes pēdējā posmā saņemtie jaunie fakti par AS ”Rīgas kuģu būvētava” akciju pārdošanas darījumu pierāda, ka AS ”Remars-Rīga” bija faktiskā līdzdalība AS ”Rīgas kuģu būvētava” virs 50%. Tā kā Vasilijs Meļņiks ir AS ”Remars-Rīga” kontrolpaketes īpašnieks, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam (FITL), V.Meļņika netiešā veida faktiskā līdzdalība ir bijusi vairāk par 50% no kopējā AS ”Rīgas kuģu būvētava” balsstiesīgo akciju skaita.

Neilgi pirms FKTK padomes lēmuma pieņemšanas ar AS ”Rīgas kuģu būvētava” akcijām ir veikts darījums, lai samazinātu AS ”Remars-Rīga” faktisko līdzdalību zem 50%, tādējādi arī V. Meļņika netiešā līdzdalība sarukusi zem 50%. Līdz ar to FKTK nevar uzlikt pienākumu AS ”Remars-Rīga” un V. Meļņikam izteikt pārējiem AS ”Rīgas kuģu būvētava” akcionāriem obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, jo vairs nepastāv FITL noteiktie apstākļi.

Tomēr par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem – šajā gadījumā par FITL 66. panta pirmās daļas 1. punkta un 70. panta pirmās un otrās daļas prasību nepildīšanu, izvērtējusi tiesiskos un faktiskos apstākļus attiecīgajā administratīvajā lietā, tostarp arī pārkāpuma ilgumu, FKTK nolēma piemērot tirgus dalībniekiem maksimāli atļauto soda naudu – Vasilijam Meļņikam 14 200 eiro apmērā un AS ”Remars-Rīga” 14 200 eiro apmērā. Minētās summas tirgus dalībniekiem jāiemaksā valsts budžetā viena mēneša laikā no FKTK lēmuma spēkā stāšanās.

Vienlaikus FKTK norāda, ka AS ”Rīgas kuģu būvētava” akcionāriem, kuri uzskata, ka tiem radušies zaudējumi dēļ tā, ka AS ”Remars-Rīga” un V. Meļņiks FITL noteiktajā kārtībā nav izteikuši obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, ir tiesības vērsties tiesā un pieprasīt AS ”Remars-Rīga” un V. Meļņiks kompensēt tiem radušos zaudējumus.

FKTK publisko informāciju par pieņemto lēmumu, lai informētu finanšu instrumentu tirgus dalībniekus un arī citas personas par pārbaudes rezultātiem un FKTK pieņemto lēmumu.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam FKTK izdoto administratīvo aktu viena mēneša laikā var apstrīdēt FKTK vai arī pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.