Zemnieki tiek aicināti nerealizēto pārtiku ziedot labdarībai

Latvijas Zemnieku federācija (LZF) un Latvijas Samariešu apvienība (LSA) aicina Latvijas lauksaimniekus un pārtikas ražotājus produktus, kurus nav iespējams realizēt Krievijas embargo vai citu iemeslu dēļ, ziedot trūkumā nonākušo ģimeņu atbalstam. Jebkura veida dārzeņus un augļus, piena un gaļas produkciju – arī standartiem neatbilstošus (izmērs, svars, izskats), bet lietojamus uzturā, aicinām ziedot pārtikas bankai “Paēdušai Latvijai”.

Kopīga sadarbība ražotājiem ar nevalstiskajām organizācijām ļautu atgūt kaut mazu ieguvumu no saražotā – noslēdzot ziedojumu līgumu ir iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus. Nodokļa atlaidi ziedotājiem piemēro 85 procentu apmērā no summām, kuras ziedotas, bet ne vairāk kā 20 procentus no uzņēmumu ienākuma nodokļa kopējās summas attiecīgajā taksācijas periodā.

Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” ir Latvijas Samariešu apvienības labdarības programma, kas sniedz atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma. “Paēdušai Latvijai” ir 25 reģionālie partneri, kuriem ir pieejams savs transports, kura izmaksas tiek nosegtas.

Latvijas Zemnieku federācija apvieno vairāk nekā 6000 ražojošus dažādu nozaru lauksaimniekus, kuri katrā Latvijas reģionā attīsta ne tikai savas saimniecības, nodrošinot pārtiku un darba vietas vietējai kopienai, bet rūpējas par vispārēju kopienu attīstību, raksta portāls NRA.

Ja Jūsu saimniecība vai uzņēmums vēlas ziedot savu produkciju pārtikas bankai, sazinieties ar LSA projekta vadītāju Agitu Kraukli, tel. 22033700, 67518289, agita.kraukle@samariesi.lv vai LZF biroja vadītāju Aigu Kuzmu, tel. 20023813, info@lzf.lv.

“Paēdušai Latvijai” sniedz pārtikas atbalstu ģimenēm ar bērniem ar ienākumiem zem iztikas minimuma – € 252 uz vienu ģimenes locekli, kurām Sociālais dienests neelastīgās birokrātiskās sistēmas dēļ ir atteicies piešķirt trūcīgās vai maznodrošinātās statusu. Mēnesī vidēji tiek palīdzēts ap 1 000 ģimenēm.