Enefit samazina maksu par elektroenerģiju daļai mājsaimniecību

 

 

 

 

Enefit klientiem, kuri izvēlējušies iegādāties elektroenerģiju no Baltijas vēja parkiem par fiksētu cenu, pirmajām 100 izlietotajām kilovatstundām ik mēnesi tiks piemēroti cenas griesti elektroenerģijas komponentei – 0,21 cents par kWh, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Tādējādi klientiem, kuriem līguma cena elektrībai pārsniedz 0,21 EUR/kWh, cenas starpība tiks kompensēta. Ja elektrības cena atbilstoši līgumam ir mazāka par 0,21 EUR/kWh, šis atbalsta pasākums uz klientu neattieksies.

No Enefit puses šī ir sociāla iniciatīva, kuras mērķis ir mazināt cenu kāpuma ietekmi uz tiem elektroenerģijas lietotājiem, kurus valsts kompensāciju zaudēšana skars visvairāk. Ieviešot savu atbalsta mehānismu, Enefit turpina lietotājiem nodrošināt līdzšinējo atbalsta principu, piemērojot samazinātu maksu par pirmajām 100 kilovatstundām.

Šobrīd Enefit piedāvātais atbalsta risinājums elektrības cenu mazināšanai ir spēkā līdz 31. oktobrim. Par tālāko rīcību uzņēmums lems rudens sezonā, izvērtējot aktuālo tirgus un elektroenerģijas cenu situāciju.