EM rosina pagarināt sarkano gāzes balonu izmantošanas termiņu

Ekonomikas ministrija (EM) rosinājusi paaugstināt drošības prasības „sarkanajiem” gāzes baloniem un atļaut mājsaimniecībām tos lietot līdz 2017. gada beigām, vēsta EM.

Pēc sarunām ar gāzes balonu tirgotājiem un tos pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām par viņu gatavību strādāt saskaņā ar jauno gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību, EM secinājusi, ka komersanti, kuri strādā mājsaimniecību segmentā neplāno piedāvāt mājsaimniecībām īstenojamus nosacījumus gāzes balonu nomaiņai.

Pretēji iepriekšējām diskusijām normatīvā regulējuma izstrādes laikā tirgū ir pieejams tikai gāzes balonu iegādes piedāvājums, neparedzot tādas alternatīvas kā noma un bezmaksas maiņa. Pēc EM rīcībā esošajiem datiem šobrīd aptuveni 35 % no mājsaimniecībām ir gāzes balonu lietotāji, un ļoti liels īpatsvars ir tieši mazturīgo iedzīvotāju segmentā. Tāpat gāzes balonu tirgotāji nav vienojušies ar saviem sadarbības partneriem (piemēram, degvielas uzpildes stacijām) par tālākās sadarbības nosacījumiem, lai ieviestu jauno gāzes balonu aprites regulējumu.

Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunā gāzes balona iegādē un vienlaikus paaugstinātu iedzīvotāju drošību, kā arī lai mazinātu gāzes balonu nelegālās aprites pieauguma risku, ministrija rosina veikt šādas izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā:

1. Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņu pārcelt līdz 2017. gada 31. decembrim.

2. Noteikt ES tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtību, tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gāzes balonu lietotājiem. Visiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem līdz 2015.gada 30.septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.

3. Noteikt komersantiem pienākumu piedāvāt mājsaimniecībām arī gāzes balonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju patērētājam izvēlēties savām iespējām un vajadzībām atbilstošāko gāzes balona iegādes risinājumu.

4. Atvieglot gāzes balonu aprites kārtību gāzes balonu lietotājiem un tirgotājiem, kas paredz, ka lietotāji tāpat kā līdz šim varēs pie tirgotāja apmainīt tukšu balonu pret pilnu.

5. Aizliegt komersantiem, kuri iepērk lūžņus, iepirkt no fiziskām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. Tādējādi būtiski samazinās risks, ka gāzes balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balona utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan apkārtējo dzīvību un veselību.

Tirgotāji, kuri piegādā rūpnieciskās gāzes balonus, jau šobrīd strādā atbilstoši jaunajam regulējumam, klientiem gāzes balonus piedāvājot gan tirdzniecībā, gan nomā, un ir gatavi savā komercdarbībā pilnībā ieviest jauno regulējumu. Līdz ar to jaunais regulējums bez izmaiņām stāsies spēkā, aptverot produktu segmentu, kas saistīts ar lielākiem drošības riskiem. Gāzes baloniem, kurus galvenokārt izmanto rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi termiņi: ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus aizliegts tirgot un uzpildīt no 2015.gada 31.marta, un lietot – no 2015.gada 30.jūnija.

Izstrādātie grozījumi pārrunāti ar nozares komersantiem un nevalstiskajām organizācijām. Šobrīd ir saņemti pozitīvi saskaņojumi no visām oficiālajā saskaņošanas procesā iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām, proti, Latvijas Gāzes asociācijas, Latvijas Sašķidrinātās naftas gāzes asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības.