Ekonomikas ministrija un tirdzniecības nozare neatbalsta komersantu sodīšanu par apmeklētājiem bez sejas aizsargmaskām

Ekonomikas ministrija un tirdzniecības nozare neatbalsta komersantu sodīšanu par apmeklētājiem bez sejas aizsargmaskām. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, ka tirgotājiem ir tiesības neapkalpot pircējus bez aizsargmaskām, taču tirgotāji nav un nevar būt atbildīgi par pircēju rīcību.

“Sejas aizsargmasku lietošana tirdzniecības telpās, tāpat kā citu valdības noteikto Covid-19 infekcijas izplatību ierobežojošo pasākumu ievērošana, ir katra Latvijas iedzīvotāja personīga atbildība – pret sevi, saviem tuvākajiem, pret līdzcilvēkiem visapkārt, pret sabiedrību un valsti kopumā. Šodien ir pienācis brīdis, kad tikai no mūsu katra rīcības ir un būs atkarīgs tas, cik ātri un ar cik lieliem zaudējumiem mums izdosies apturēt Covid-19 izplatīšanos. Jo ātrāk mazināsim slimības izplatīšanos, jo mazāk cietīs mūsu ekonomika, un līdz ar to ikviena labklājība,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Ekonomikas ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus ar vislielāko atbildību izturēties un ievērot valdības noteiktos piesardzības pasākumus, un jo īpaši pienākumu tirdzniecības telpās vienmēr lietot sejas aizsargmaskas.

Tirgotājiem savu darbinieku aizsardzības nolūkos ir tiesības neapkalpot pircējus bez aizsargmaskām; taču tirgotāji nav un nevar būt atbildīgi par pircēju rīcību. Līdz ar to Ekonomikas ministrija iebilst pret šādas atbildības uzlikšanu tirgotājiem, kas būs jauns slogs, izmaksas un rūpes uzņēmējiem papildu jau esošajiem pienākumiem. Ekonomikas ministrija un tirgotāji aicina valdību lemt par saprātīgu un taisnīgu atbildību sadalījumu par valstī noteikto epidemioloģiskās drošības prasību, t.sk. sejas aizsargmasku lietošanas, starp iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Ministrija vairākkārt tikusies ar tirdzniecības nozares uzņēmējiem, kas apliecinājuši savu ieguldījumu pircēju informēšanā un izglītošanā, lai sekmētu gan sejas aizsargmasku lietošanu, gan citu sniegto rekomendāciju ievērošanu, nodrošinot pēc iespējas drošāku iepirkšanos ik vienam no mums. Tirdzniecības nozare kopumā apliecinājusi, ka rīkojas sociāli atbildīgi pret saviem klientiem, darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Kopš prasības par obligāto aizsargmasku lietošanas ieviešanas tirgotāji ir izvietojuši informatīvos paziņojumus, kā arī izveidojuši atgādinājumus video rullīšos tirdzniecības vietu apmeklētājiem par masku lietošanu. Tāpat kā papildu informācijas kanāli tiek izmantoti sociālo mediji, lai informācija sasniegtu potenciālo apmeklētāju vēl pirms došanās uz veikalu. Tirdzniecības centru apsardzes darbinieki ir instruēti atgādināt apmeklētājiem, ka ir jālieto sejas aizsegi, kā arī personāls informē par iespējām klientiem masku iegādāties, turklāt lielākie tirdzniecības centri bez maksas piedāvā apmeklētājiem higiēniskās sejas maskas.

Tirdzniecības nozares konsultatīvās padomes sēdes laikā tirdzniecības nozares uzņēmēji pauda atbalstu valdības noteiktajiem ierobežojumiem slimības izplatības samazināšanai, vienlaikus uzsverot, ka visiem un katram personīgi jābūt atbildīgam par to ievērošanu savas un sabiedrības kopējās veselības vārdā. Tomēr gadījumos, ja par spīti tirgotāju centieniem, pircēji atsakās ievērot noteikumus, padome vienojās, ka šādās situācijā nebūtu pareizi nosodīt komersantus par tirdzniecības vietu apmeklētāju neizdarību, aizmāršību vai ļaunprātību, neievērojot tiem noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.