Bērziņš: Attiecību nostiprināšana ar Austrumu valstīm ilgstoši bijusi Latvijas interesēs

Attiecību padziļināšana ar Austrumu valstīm jau ilgus gadus ir bijusi Latvijas interesēs, uzrunājot Austrumu partnerības Biznesa foruma dalībniekus, sacīja Valsts prezidents Andris Bērziņš.

“Šajā mēnesī Latvija atzīmēja divdesmit piecu gadu jubileju kopš neatkarības atjaunošanas. Šajā laikā esam pierādījuši, ka, mērķtiecīgi veicot nepieciešamās reformas, var sasniegt daudz. Apliecinājums tam ir ne tikai Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākumi, kurus Latvija godam pilda šajā pusgadā, bet arī Latvijas biznesa attīstītā spēja darboties mainīgos apstākļos, nostiprinoties tradicionālajos tirgos un apgūstot jaunus eksporta virzienus,” uzrunā uzsvēra Bērziņš.

Prezidents norādīja, ka izmantojot dalību Eiropas koptirgū, izdevīgo ģeogrāfisko novietojumu un uzkrāto pieredzi, viens no Latvijas prioritārajiem virzieniem ir sadarbības attīstīšana ar Austrumu Partnerības valstīm:”Attiecību padziļināšana ar šīm valstīm jau ilgus gadus ir bijusi mūsu interesēs, tāpēc tā ir viena no Latvijas prioritātēm Prezidentūrā, kā arī tāda tā paliks arī turpmāk.”

“Latvija ir gatava dalīties savā reformu pieredzē ar tām valstīm, kuras vēlas no tās bagātināties. Mēs piedāvājam arī Eiropas līmeņa izglītību partnervalstu studentiem. Ar gandarījumu varam atzīmēt, ka ārvalstu studentu skaits Latvijā pastāvīgi pieaug, apliecinot, ka tieši izglītība ir viens no galvenajiem Latvijas eksporta produktiem,” sacīja Bērziņš.

“Jau tradicionāli Latvija ir nodrošinājusi tirdzniecības sasaisti starp Austrumiem un Rietumiem, starp Dienvidiem un Ziemeļiem. Vēsturiski Latvijai izveidojusies cieša sadarbība ar Baltijas valstīm un ziemeļu kaimiņiem – Somiju, Zviedriju, Norvēģiju – veidojot ekonomiski integrētu un vienotu tirdzniecības un investīciju telpu. Šajā virzienā es redzu būtisku iespēju iet dziļāk Eiropas Savienības ietvaros. Tas Austrumu Partnerības kontekstā dod iespēju attīstīt tirdzniecības un transporta infrastruktūru, savienojot dinamiskos Baltijas jūras un Melnās jūras reģionus,” sacīja prezidents.

Bērziņš uzsvēra, ka Latvijai un Austrumu partneriem kopīgiem spēkiem jāveido moderni reģionāli transporta koridori, lai iekļautos perspektīvajos Eiropas-Āzijas multimodālajos savienojumos: “Šajā jomā saskatu gan iespējas, gan nepieciešamību sadarbībai ar Centrālāzijas valstīm, ar kurām Latvija jau šodien aktīvi veido ciešus un abpusēji izdevīgus kontaktus.”