Banku peļņa sasniegusi 301 miljonu eiro

Banku sektora kopējo noguldījumu apmērs pieaudzis par 1.5% jeb 320.2 milj. eiro,liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK)operatīvā informācija par Latvijas banku darbības rezultātiem 2014. gada novembrī

Rezidentu noguldījumi pieauga par 0.6% jeb par 62.4 milj. eiro, t.sk. pieauga finanšu un privāto uzņēmumu, kā arī mājsaimniecību noguldījumi, savukārt valdības un valsts uzņēmumu noguldījumi saruka. Nerezidentu noguldījumi novembrī palielinājās par 2.5% jeb 257.7 milj. eiro.

Banku sektors kopumā 2014. gada pirmajos vienpadsmit mēnešos darbojās ar peļņu 301 milj. eiro apmērā, kas ir par 14.8% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā (262 milj. eiro). Novembrī ar peļņu darbojās 13 Latvijas bankas un trīs ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos – 82.6%).

Banku sektora kopējais aktīvu apmērs novembra laikā palielinājās par 1.3% jeb 388 milj. eiro, novembra beigās sasniedzot gandrīz 30 mljrd. eiro.

Kredītportfeļa apmērs novembrī būtiski nemainījās. Rezidentu kredītportfelis samazinājās par 0.1%, ko ietekmēja mājsaimniecību portfeļa sarukums par 0.3%, savukārt uzņēmumu kredītatlikums palika nemainīgs. Nerezidentiem izsniegto kredītu atlikums pieauga par 0.9%.