Atliek lēmumus par izglītības reformām

Vairākas nedēļas Panorāma analizēja Latvijas izglītības sistēmas un skolu tīkla stiprās un vājās puses. Pētījumi apliecina, ka steidzami nepieciešamas pārmaiņas, lai apturētu nevienlīdzību attiecībā uz iespējām iegūt labu izglītību un dotu vienādas iespējas visiem bērniem Latvijā. Bet – vai politiķi ir gatavi ko mainīt?