Ar Āfrikas cūku mēri inficēto cūku skaits turpina pieaugt

Ir būtiski pieaudzis Āfrikas cūku mēri (ĀCM) saslimušo mājas un meža cūku skaits, liecina Pārtikas un veterinārajā dienesta (PVD) rīcībā esošā informācija.

Brīvdienas saņemtie laboratoriskie analīžu rezultāti liecina, ka slimas ar ĀCM vīrusu ir vēl trīs mājas cūku saimniecības, tai skaitā Krāslavas novada Piedrujas un Kalniešu pagasta saimniecībā, kur inficētas piecas mājas cūkas. Saslimšana ar ĀCM konstatēta arī vienai cūkai Dagdas novada Bērziņu pagastā esošajā saimniecībā.

Saskaņā ar ĀCM slimības apkarošanas plānu, iznīcinātas tiks visas 46 mājas cūkas, kas atradušās saskarsmē ar slimajām cūkām.

Inficēšanās konstatētas arī četrām meža cūkam, kas atradušās Krāslavas novada Ķepovas pagastā, kā arī vienai meža cūkai no  Indras un Bērziņa pagasta. Pašlaik kopā ar ĀCM saslimušas 22 meža cūkas.

Kā iepriekš ziņojām, 26. jūnijā trīs mežacūkām Baltkrievijas robežas apkārtnē tika konstatēts Āfrikas cūkas mēris. Slimībai izplatoties Saeimā tika pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēru skartajās teritorijās, tai skaitā Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā, Aglonas novadā, Krāslavas novadā, Dagdas novadā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Zilupes novadā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā, Pušas pagastā, Ludzas novada Brigu pagastā,, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Rundēnu pagastā un Ciblas novadā.