Apvienotā saraksta deputāti aicina pieņemt Saeimas lēmumu, uzdodot valdībai pārtraukt ekonomisko sadarbību ar agresorvalstīm – Krieviju un Baltkrieviju

Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts” deputāti, apzinoties, ka katrs eiro, kas nonāk agresorvalstu ekonomikā, var tikt un tiek izmantots militāriem mērķiem, kalpo to imperiālistiskiem mērķiem, vairo nevainīgu civiliedzīvotāju ciešanas un paildzina nežēlīgu karu, iesnieguši Saeimas lēmumprojektu, kurā Saeima uzdod Ministru kabinetam steidzami īstenot tādus pasākumus, kas paredz pilnīgu atteikšanos no jebkādas ekonomiskas sadarbības ar agresorvalstīm.

Partija aicina:

1) nekavējoties pārtraukt Latvijas valstij piederošu kapitālsabiedrību dalību jebkādu preču un pakalpojumu uzglabāšanā, transportēšanā un piegādē, kas var tikt izmantoti agresorvalstu militārās industrijas vajadzībām;
2) īstenot rīcības Latvijas ostu un transporta infrastruktūras pārstrukturizācijai un transformācijai, ņemot vērā agresorvalstu preču un pakalpojumu plūsmas apturēšanas vajadzību, paredzot tam noteiktus termiņus un finansējumu;
3) ES līmenī panākt atbalstu atbilstošu solidaritātes instrumentu ieviešanai tajās valstīs, kuru ekonomikām nepieciešama transformācija, tām realizējot stingru un atbildīgu sankciju un agresorvalstu ierobežošanas politiku.

Šā mērķa sasniegšanai Ministru kabinets līdz 2024. gada 2. aprīlim iesniedz Saeimā attiecīgus likumprojektus, kā arī vienu reizi mēnesī sniedz Saeimai pārskatu par šā mērķa izpildi.