Apstiprināta ĀCM infekcija Skaistas pagastā

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus, kas apstiprina Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusu cūku novietnē Krāslavas novada Skaistas pagastā.

Novietnē tika turētas 196 cūkas un novietne atrodas ĀCM jau iepriekš noteiktajā ārkārtas situācijas izsludinātajā teritorijā.

Kā jau informējām, tad brīvdienās PVD inspektori saņēma informācija no cūku novietnes par cūku veselības stāvokļa strauju pasliktināšanos un cūku nobeigšanos. Šobrīd tiek veikti visi slimību ierobežojošie pasākumi un noteiktas aizsardzības un karantīnas zonas.

PVD inspektori vakar veica nobeigušos cūku iznīcināšanu, tās sadedzinot, ierobežoja teritoriju ap novietni un veica dezinfekciju.

Šodien tiks uzsākta cūku humāna nogalināšana un iznīcināšana.

PVD ir veicis arī no skartās cūku novietnes iespējamā slimības inkubācijas periodā izvesto cūku izsekojamības analīzi.

Tā kā novietne atradās ĀCM noteiktajā teritorijā, tad cūku pārvietošana notika saskaņojot to ar PVD. Pēdējā cūku pārvietošana no novietnes uz kautuvi, kas arī atrodas ĀCM noteiktajā karantīnas teritorijā, tika veikta 31.jūlijā. Darbība tika saskaņota ar PVD, pirms tam tika novērtēts cūku veselības stāvoklis, mērīta cūku temperatūra un cūkām netika konstatētas slimības pazīmes.