Āfrikas cūku mēris turpina plosīties mežā

Laboratorisko analīžu rezultāti šodien ir apstiprinājuši jaunu ĀCM gadījumu Alūksnes novada Veclaicenes pagastā atrastajai beigtajai meža cūkai, informē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Meža cūka atrasta aptuveni  500 metru attālumā no Igaunijas robežas un 10 km no vietas, kur pagājušajā nedēļa Igaunijā, Voru apriņķī ĀCM tika konstatēts četrām meža cūkām.

Sakarā ar konstatēto gadījumu noteikti papildus ierobežojumi Apes novada Gaujienas, Trapenes un Apes pagastos, kā arī Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes pagastos. Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkalnes un Pededzes pagastus.

No cūku novietnēm, kas atrodas karantīnas teritorijā, bez PVD izsniegtās atļaujas aizliegts izvest mājas, t.sk. arī nebrīvē audzētas meža cūkas. Tāpat bez saskaņošanas ar PVD aizliegts organizēt meža cūku medības. Nomedītajām meža cūkām minētajā teritorijā jāveic laboratoriskā izmeklēšana un tikai pēc negatīvu laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas, tās var laist pārtikas apritē.

Tāpat PVD informē, ka laika periodā no 27.oktobra līdz 4.novembrim saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina ĀCM vīrusu gan atrastajām, jau beigtajām, gan nomedītājām 9 mežacūkām gan Ziemeļvidzemē, gan Dienvidlatgalē. Visas teritorijas atrodas jau iepriekš noteiktajā ĀCM ārkārtas situācijas teritorijā.

ĀCM ir apstiprināts 5 atrastajām, jau beigtajām, meža cūkām un 3 nomedītajām meža cūkām. No tām 3 ir Ziemeļvidzemē: 2 atrastas  Burtnieku novada Ēveles pagastā un 1 nomedīta Strenču novada Jērcēnu pagastā, kā ar 2 nomedītajām un 3 atrastajām meža cūkām Dienvidlatgalē: Dagdas novada Asūnes pagastā Krāslavas novada Izvaltas pagastā, Daugavpils novada Dubnas un Biķernieku pagastos. Dienvidlatgalē līdz šim ĀCM meža cūkām nebija konstatēts Dubnas pagastā.

Uz doto brīdi ĀCM konstatēts 150 mežacūkām 12 novadu 30 pagastos.

PVD aicina visus, kuri atrod beigtas meža cūkas, nekavējoties par to informēt.

Mājas cūkām ĀCM pēdējo reizi konstatēts 17.septembrī.