2010. gadā būtiskākās izmaiņas skars IIN un NĪN

Trešdien, 15. jūlijā, Finanšu ministrija (FM) darba seminārā iepazīstināja nozaru ministrus un sociālos partnerus ar 2010. gadā plānotajām izmaiņām nodokļu politikā. Būtiskākās izmaiņas ar nākamo gadu plānots ieviest iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā.

Atbilstoši šā gada jūnijā papildinātajai Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmai un Latvijas valdības 2008. gada nogalē parakstītajai nodomu vēstulei Starptautiskajam Valūtas fondam (SVF), paredzēts paplašināt IIN bāzi, apliekot ar 10% nodokli arī ienākumus no kapitāla.

Ieviešot šādas izmaiņas IIN piemērošanā, turpmāk ar nodokli varētu aplikt ienākumus, kas gūti no nekustamā īpašuma un vērtspapīru pārdošanas, kā arī ienākums no akcijām un kapitāla daļām (dividendes) un dažādiem finanšu instrumentiem.

No kapitāla pieauguma gūtiem ienākumiem ar IIN plānots aplikt starpību starp ieņēmumiem no objekta pārdošanas un iegādes izmaksām. Tādā gadījuma nodoklis būtu jāmaksā, iedzīvotājam iesniedzot ienākumu deklarāciju. Savukārt kapitāla ienākuma (dividenžu un procentu) gadījumā ar nodokli tiktu aplikti iedzīvotāja bruto ieņēmumi, ienākuma izmaksātājam ieturot nodokli izmaksas vietā.

FM piedāvātais risinājums paredz ar nodokli neaplikt ienākumus no nekustamā īpašuma pārdošanas, ja īpašums pirms pārdošanas fiziskai personai piederējis vismaz 60 mēnešus un pēdējos 12 mēnešus tā bijusi personas galvenā deklarētā dzīvesvieta.

Tāpat ar nodokli varētu neaplikt ienākumu no vērtspapīru atsavināšanas, ja ienākums nav klasificējams kā saimnieciskajā darbībā gūts ienākums un  ja vērtspapīri ir bijuši fiziskās personas īpašumā vismaz 36 mēnešus.

Tika arī diskutēts par depozītu procentu atbrīvošanu no nodokļa nomaksas, ja tie ir bijuši fiziskās personas īpašumā vismaz 36 mēnešus vai ilgāk, kā arī  par dažāda veida ienākuma no kapitāla – juvelierizstrādājumiem, mākslas darbiem, antīkiem priekšmetiem, monētām un pastmarkām – aplikšanas ar nodokli.

Semināra laikā FM arīdzan skaidroja, ka šobrīd ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža pārdošanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas nav apliekams ar IIN, ja mežs ir bijis personas īpašumā vairāk par 36 mēnešiem un gūtais ienākums nav klasificējams kā saimnieciskajā darbībā gūts ienākums. Šobrīd likuma normas par augoša meža un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas ienākumu aplikšanu ar nodokli daudzos gadījumos tiek interpretētas atšķirīgi. Šī iemesla dēļ tiek rosināts likumā skaidri noteikt, ka ar nodokli apliek arī ienākumu no augoša meža un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas.

Tāpat Latvijas ekonomikas stabilizācijas programma un vienošanās ar SVF paredz, ka, sākot ar 2010. gadu, NĪN jāpiemēro arī dzīvojamajām platībām – dzīvokļiem un mājām.

Pašlaik ar NĪN tiek aplikta zeme un saimnieciskajā darbībā izmantojamās ēkas. NĪN likme ir 1% no kadastrālās vērtības, līdz 2010. gadam (ieskaitot) darbojas 25% nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums. Ieņēmumi budžetā no NĪN iekasēšanas ir aptuveni 71,0 milj. latu gadā. Lai izpildītu SVF rekomendācijas, uz nodokļa bāzes paplašināšanas rēķina 2010. gadā būtu jāiekasē papildu 70,0 milj. latu.

Seminārā FM rosināja uzsākt dzīvojamo platību aplikšanu ar nodokli, nosakot minimālo neapliekamo platību katrai individuālajai dzīvojamai mājai un katram daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim. Vienlaikus FM paredz likumā noteikt iespējas maznodrošinātām personām saņemt papildu atvieglojumus.

Pēc FM aprēķiniem, ja NĪN tiktu piemērots platībām virs 80 kv.m. individuālām dzīvojamām mājām un virs 40 kv.m. dzīvokļiem, papildus valsts budžetā varētu iekasēt no 51 milj. (1% likme no nekustamā īpašuma kadastra vērtības) līdz 96 milj. latu (2% likme). Ja par neapliekamo platību noteiktu 100 kv.m. dzīvojamā mājā un 50 kv.m. dzīvoklī, tad papildu ieņēmumi budžetā atkarībā no piemērotās likmes būtu no 41 milj. līdz 75 milj. latu. Savukārt gadījumā, ja neapliekamā platība būtu 150 kv.m. mājā un 75 kv.m. dzīvoklī, tad papildu ieņēmumi prognozēti no 24 milj. līdz 41 milj. latu.

Tāpat FM informēja, ka aprēķini veikti, ņemot vērā šobrīd spēkā esošās nekustamo īpašumu kadastra vērtības, jo valdība vēl nav lēmusi par kadastrālās vērtības aktualizāciju vai saglabāšanu pašreizējā līmenī.

Avots: BNA Latvia