“Latvijas Eksportpadome” piedāvās bezmaksas konsultācijas eksporta jautājumos

Lai sniegtu atbalstu Latvijas uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt savas produkcijas tirdzniecību ārvalstu tirgos, “Latvijas Eksportpadome” jau š.g. martā uzsāks bezmaksas ekspertu konsultāciju ciklu dažādās ar eksporta veicināšanu saistītās jomās.

“Latvijas Eksportpadomes” eksperti konsultēs vietējos uzņēmumus par piemērotāko eksporta tirgu atrašanu, produkcijas piemērošanu, reklāmas iespējām ārvalstīs, starptautisko izstāžu apmeklēšanu, valsts garantiju saņemšanas iespējām un citiem viņus interesējošiem jautājumiem, tādējādi ļaujot iepazīties ar citu uzņēmumu pieredzi, kā arī gūstot izpratni par eksporta piedāvātajam iespējām un pārvaramajiem šķēršļiem.

“Šobrīd eksporta jautājumi Latvijas uzņēmumiem ir kļuvuši aktuālāki kā jebkad iepriekš, jo visi apzinās, ka, strādājot tikai vietējā tirgū, būs grūti nodrošināt uzņēmuma attīstību. Neskatoties uz to, ka arī Latvijā ir spējīgi uzņēmumi ar pasaulē vajadzīgu un starptautiskai publikai interesantu piedāvājumu, uzņēmējiem nereti pietrūkst zināšanu un pieredzes eksporta jautājumos, tādēļ tie neuzdrīkstas iziet ārpus mūsu valsts robežām. Tādēļ Latvijas Eksportpadome piedāvās šo pieredzes apmaiņu – konsultācijas,” norāda Latvijas Eksportpadomes projektu direktors Jānis Āboliņš.

“Latvijas Eksportpadome” ir apvienojusi ekspertus, kas paši savā iepriekšējā darbībā saskārušies ar eksporta veicināšanu dažādos uzņēmumos, tādēļ spēj dot praktiskus un Latvijas situācijai atbilstošus padomus. Nereti uzņēmumiem pietrūkst tikai kāda speciālista pareizi uzdotie jautājumi, lai viņš pats nonāktu pie pareizajām atbildēm, tādēļ konsultācijas paredzēts organizēt brīvā diskusiju formā.

Konsultācijas tiks organizētas, “Latvijas Eksportpadomes” biedriem individuāli tiekoties ar ekspertiem, iepriekš vienojoties par aptuvenām tēmām, kas konkrētajam uzņēmumam ir aktuālas. Uzņēmumi, kam šāda veida atbalsts būtu noderīgs savas darbības paplašināšanā, aicināti jau laicīgi pieteikties, lai labāk organizētu konsultāciju grafiku.

Pieteikties bezmaksas konsultācijā iespējams, rakstot uz e-pastu info@eksports.lv ar norādi eksporta konsultācijām.

Avots: BNA Latvia