Eiropas Savienībai ir jārīkojas kopīgi, lai ierobežotu Ķīnas negodīgo tirdzniecības praksi, kas kropļo konkurenci, un atjaunotu ES un Ķīnas tirdzniecības līdzsvaru, uzsvērts Parlamenta pieņemtajā rezolūcijā. Eiropas parlamenta deputāti uzsver, ka jāsāk ar skaidru pārskatu par to, cik liela ir Ķīnas ietekme uz ES ekonomiku. Tāpēc...