Grieķijai priekšā smags pārbaudījums – īstenot pārmaiņas valsts pārvaldē

Starptautiskie aizdevēji turpina darbu pie Grieķijas reformu novērtēšanas. Vislielākā koncentrēšanās pievērsta pārmaiņām valsts pārvaldē, kur panākumus nav guvusi neviena no līdzšinējām grieķu valdībām.

Kā galvenās problēmas tiek nosauktas pārāk liels valsts ierēdņu skaits, zema efektivitāte, birokrātija, korupcija un sev pietuvinātu personu iekārtošana. Premjerministrs Aleksis Ciprs paziņojis, ka valsts pārvaldes reorganizācija notiks tuvāko trīs gadu laikā.

Trīs memorandu laikā tika samazinātas valsts ierēdņu algas, ierobežota jauno cilvēku pieņemšana darbā, ka arī veikta valsts iestāžu reorganizācija. Uzlabojumus valsts pārvaldes darbā gan tas nav devis.

Lai gan valsts iestāžu modernizācijā tika ieguldīts daudz naudas, par personāla apmācīšanu un darba novērtēšanu tikpat kā netika domāts. Politiskie spēki norāda, ka no 2007. līdz 2013.gadam Grieķija no Eiropas struktūrfondiem saņēma 2 miljardus eiro elektroniskās infrastruktūras uzlabošanai. Rezultātā valsts iestādes tika apgādātas ar datoriem, taču tikai katram ceturtajam ir savs personīgais e- pasts!”

“Finansējums aizgājis “savējiem”, atbalstot partiju valstis, partiju vadītājus, partiju armijas. To visu mēs piedzīvojam arī šodien!” pauda opozīcijas partijas „Potami” loceklis Panajotis Karkatsulis.

Šobrīd administratīvās reformas ir galvenais uzsvars, lai saņemtu nākamo aizdevumu. Valsts pārvaldes reformas nacionālo stratēģiju turpmāko trīs gadu laikā īpašā pasākumā pagājušajā nedēļā steidza prezentēt valdības pārstāvji. Tiek iecerēts, ka reformu rezultātā 2020.gadā valsts pārvalde būs neatkarīga, efektīva, uz rezultātu orientēta un nesaistīta ar partijām.

Kā zināms, atkārtoti ievēlētais Grieķijas premjerministrs Aleksis Ciprs augustā panāca vienošanos ar starptautiskajiem kreditoriem par aizdevumu uz trīs gadiem 86 miljardu eiro apmērā, kuru saņems apmaiņā pret ekonomiskām reformām.

Saskaņā ar trīs gadu aizdevumu programmu, Grieķijai ir jāīsteno virkne mērķu un reformu, lai iegūtu aizdevumu.

Foto:klippi0/https://pixabay.com/en/users/klippi0-599838/https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/