“Financial Times” pētnieki atzinīgi novērtē Ventspils brīvostas darbu

Britu laikraksta “Financial Times” izdevums “fDI Intelligence” publicējis pētījumu “Brīvās ekonomiskās zonas 2019”. Ventspils brīvosta nosaukta par labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai pasaulē un otru labāko vietu mazo un vidējo komersantu biznesa attīstībai Eiropā. Ventspils brīvostai piešķirtas arī speciālbalvas – par eksporta veicināšanu, klāsteru attīstību, pārrobežu sadarbību, ražošanas paplašināšanos, infrastruktūras attīstību un atbalstu jaunuzņēmumiem.

Pētījumā atzīmēts, ka Ventspils brīvosta ir viena no izmaksu ziņā vispievilcīgākajām teritorijām Eiropā, ja analizē pieejamos nodokļu atvieglojumus, īpaši pēc nomnieku specifiskajām prasībām celtās ražošanas ēkas un infrastruktūru. Pētījumā slavēts rūpnieciskās izlaides apjoma pieaugums, kā arī paredzamais nomājamo industriālo teritoriju palielinājums pēc jauno rūpniecisko ēku uzbūvēšanas.

Arī kategorijā “TOP zonas mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai” Ventspils brīvosta ieguvusi ļoti augstu vērtējumu – otro vietu Eiropas reģionā. Par perspektīvāko Eiropā nosaukta Lodzas Speciālā ekonomiskā zona Polijā. Tiesneši akcentējuši Ventspils pašvaldības piedāvātos biznesa inkubācijas pakalpojumus jaunuzņēmumiem un mazajiem un vidējiem komersantiem, piemēram, iespēju izmantot Biznesa atbalsta centru visu diennakti, koprades un ofisa telpas. Slavēta arī ciešā sadarbība ar pašvaldību, kas veicina biznesam draudzīgas politikas ieviešanu.

Ventspils brīvosta saņēmusi arī “fDI Intelligence” redaktora izvēles balvu kategorijā “Eksporta veicināšana”, jo 2018. gadā Ventspils brīvostā rūpnieciskās izlaides apjoms palielinājās par 46% un piedzīvots augstākais eksporta pieaugums uz vienu iedzīvotāju starp Latvijas pilsētām, vairāk nekā 90% saražotā tiek eksportēts.

“fDI Intelligence” vēl papildus nosaucis speciālo balvu saņēmējus 37 kategorijās. Ventspils brīvosta ieguvusi speciālbalvas piecās kategorijās.

Speciālbalva “Klāsteru attīstība” piešķirta, novērtējot paveikto IKT uzņēmumu attīstības veicināšanā. Īpaši uzteikta sadarbība starp Biznesa atbalsta centru, Ventspils Augstskolu, Digitālo centru un citām institūcijām, lai sekmētu IKT attīstību, kā arī plānotā zinātnes un inovāciju centra celtniecība.

Speciālbalva “Pārrobežu sadarbība” Ventspils brīvostai dota par aktīvu dalību dažādās starptautiskās iniciatīvās, īpaši veicinot sadarbību ar Āzijas valstīm.

Speciālbalva “Ražošanas paplašināšanās” piešķirta, akcentējot uzņēmumu apņemšanos paplašināt esošo darbību tieši Ventspilī. Šādi piemēri Ventspilī ir vairāki – piemēram, Bucher Municipal, vai Hansamatrix Ventspils.

Speciālbalva “Infrastruktūras attīstība” Ventspils brīvostai “fDI Intelligence” pētījumā nav pirmo gadu. Arī šoreiz tiesneši slavējuši Ventspils brīvostas aktivitātes jaunu ražošanas telpu būvniecībā un infrastruktūras pielāgošanā nomnieku vajadzībām.

Piektā speciālbalva Ventspilij piešķirta par atbalstu jaunuzņēmumiem. Šo balvu Ventspils saņēmusi galvenokārt par 2018. gadā atvērto Biznesa atbalsta centru, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu jaunuzņēmumiem.

“Tā kā Ventspils brīvosta izcili veic savas funkcijas. Tas vēl vienu reizi pierāda, cik melīgi un politiski motivēti ir valdošās koalīcijas izteikumi, ka, lūk, Ventspils brīvā ekonomiskā joma ir dižā atpalicībā un vajag tās pārveidot par kapitālsabiedrībām un privatizēt,” pētījuma rezultātus komentēja Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājs un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, atgādinot, ka šīs ir globāls sasniegums.