VK: SM bezatbildīgi ļāvusi “Pasažieru vilcienam” dzīvot pāri līdzekļiem

Plaši izskanējušās ziņas, ka AS „Pasažieru vilciens” ir nopietnas problēmas gan ar iekšējo kontroli un finanšu pārvaldību, gan ar kapitālsabiedrības pārvaldību, ir pilnībā apstiprinājušās, vēsta Valsts kontrole (VK).

VK revīzijā nav guvusi pārliecību par to, ka 41,6 milj. EUR ir iztērēti iespējami efektīvākajā veidā. Revidenti ir pārliecinājušies, ka daudzos gadījumos naudu varēja izlietot daudz racionālāk un mērķtiecīgāk.

Tas būtu iespējams, ja Satiksmes ministrija (SM), kas ir 100% AS „Pasažieru vilciens” kapitāla daļu turētāja un arī nozares politikas veidotāja, rīkotos kā prasmīgs un, galvenais, ieinteresēts pārraugs.

VK norāda, ka situācija, kādā patlaban ir Pasažieru vilciens, ir SM ilgstošas bezdarbības rezultāts. SM bezatbildīgi akceptējusi šā uzņēmuma nemākulīgo darbošanos pašplūsmā un ļāvusi „dzīvot pāri līdzekļiem”. Revīzijā, kas aptvēra laika posmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam, konstatēts, ka kapitālsabiedrība gadiem ilgi ir strādājusi bez stratēģiska redzējuma par savu vietu un lomu valsts ekonomikā, par to, kā tā attīstīsies un ko sasniegs. Pasažieru vilciena gada pārskata dati liecina, ka gadu no gada zaudējumu apmērs pieaug un finansiālā situācija arvien pasliktinās.

2013.gadu Pasažieru vilciens noslēdza ar 4,2 milj. EUR zaudējumiem, pērnā gada operatīvie dati neliecina par uzlabojumiem, arī 2015.gadā ir paredzami jauni zaudējumi, un tas neliecina par pozitīvām tendencēm. Akcionāra īpašo vienaldzību pret grimstošo kapitālsabiedrību nav ietekmējusi arī Komerclikuma prasība pēc izlēmīgas rīcības gadījumā, ja sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no tās pamatkapitāla. SM pieņēmusi to zināšanai un uzdevusi kapitālsabiedrības valdei „veikt sabiedrības saimnieciskās darbības optimizāciju un vest sabiedrības lietas kā krietnam un rūpīgam saimniekam.”

Visspilgtāk SM un Pasažieru vilciena nemākulīgā sadarbība izpaudusies saistībā ar sabiedrībā plaši apspriesto un gaidīto projektu, kuram vajadzēja vainagoties ar jaunu, modernu vilcienu parādīšanos uz mūsu sliežu ceļiem. Neraugoties uz to, ka kapitālsabiedrība atradās finansiāli ļoti sarežģītā situācijā un strādāja ar lieliem zaudējumiem, naudas šādam projektam nebija un nebija arī garantijas, ka finansējums tiks atrasts, tas tomēr netraucēja vieglprātīgi „celt gaisa pilis” un izsludināt iepirkumus.

Divi iepirkumi par elektrovilcienu un dīzeļvilcienu iegādi beidzās bez rezultātiem. Pēdējais iepirkums, kuram tika pievērsta pastiprināta sabiedrības uzmanība, jo iepriekšējās neveiksmes izpelnījās lielu kritiku, faktiski pielika treknu punktu cerībām uz jauniem vilcieniem. Pasažieru vilciena veiktie aprēķini bija ārkārtīgi tālu no realitātes, patiesajām izmaksām un finansēšanas iespējām. Pēc revidentu aplēsēm, ja šobrīd apturētais iepirkums tomēr turpinātos un tiktu noslēgts līgums, līgumcena būtu palielinājusies par 49,4 milj. EUR un kopējā summa sasniegtu 323,2 milj. EUR. Vienota, saskaņota redzējuma par finansējuma avotu trūkums, kā arī prognozes, kas pamatotas uz aptuveniem pieņēmumiem, nevis uz finanšu situācijas izvērtējumu un konkrētiem mērķiem, novedušas pie „sasistas siles”. No četriem iepirkumiem tikai viens tiks īstenots – tiks atjaunoti seši vecie dīzeļvilcieni. Patlaban Pasažieru vilciena elektrovilcieni ir 34 gadus veci, bet dīzeļvilcieni – 31 gadu veci (ražotājs noteicis, ka šo vilcienu derīgās kalpošanas laiks ir attiecīgi 28 un 26 gadi). Rezultātā pārskatāmā nākotnē jaunu vilcienu nebūs, taču iepirkumu organizēšanā iztērēti gandrīz 2 milj. EUR. Šāds iznākums tomēr nav pārsteigums, jo nevienā politikas plānošanas dokumentā nav noteikts kapitālsabiedrības darbības mērķis – pārvadājamo pasažieru skaits, kas ļautu ilgtermiņā plānot nepieciešamo vilcienu skaitu, kā arī finansējumu ritošā sastāva atjaunošanai.

VK šogad ir pabeigusi revīzijas četrās SM pakļautībā esošās kapitālsabiedrībās un konstatējusi, ka īstenotā pārvaldība visās ir nepilnīga. Arī Pasažieru vilciena valdes locekļu iecelšana ir notikusi bez atbilstības kritēriju izvirzīšanas, nerīkojot konkursu. Valdes atlīdzības sistēma nav motivēta, nav vērtēts reāli nepieciešamais locekļu skaits. SM, arī nevērtējot kapitālsabiedrības 2012.gada finanšu pārskatu pēc būtības, bet pamatojoties uz sniegto maldīgo informāciju, prēmējusi Pasažieru vilciena valdi kopumā 11 635 EUR apmērā. SM akceptējusi, ka CSDD valdes loceklis vienlaikus ir Pasažieru vilciena valdes padomnieks. Darba laika uzskaite liecina, ka šī persona spējusi vienā laikā atrasties vismaz divās pilnas slodzes darba vietās un Pasažieru vilcienā trīs gadus strādājusi bez atvaļinājuma.

Arī pats Pasažieru vilciens darbojies kā ar „kantainiem riteņiem”. Administrācijas vadošajiem darbiniekiem noteikta nesamērīga piemaksa par katru brīvdienās vai svētku dienās reģistrētu un risinātu nestandarta situāciju; pieļauts, ka biļešu kasu kasieri, kā arī konduktori, kontrolieri un pavadoņi var krāpties, reģistrējot vairāk biļešu ar 100% braukšanas maksas atlaidi nekā patiesībā izdots un saņemt piemaksas; uzņēmums slēdzis ārpakalpojumu un uzņēmuma līgumus par darbiem, kas būtu jāveic pašu darbiniekiem.

Kopumā revīzijā sniegts 21 ieteikums.