VK: ieteikumu ieviešana Latvijas Pastā – tikai uz papīra

Ja salīdzina visas trīs šogad veiktās ieteikumu ieviešanas pārbaudes Satiksmes ministrijas (SM) kapitālsabiedrībās (Latvijas autoceļu uzturētājā, Lidostā „Rīga” un Latvijas Pastā), tad Latvijas Pastā (LP) aina ir visbēdīgākā, informē VK.

Paraugoties atpakaļ uz 2012.gadā veikto revīziju „Satiksmes ministrijas darbības izvērtējums, pārvaldot VAS „Latvijas Pasts”, un VAS „Latvijas Pasts” darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām un efektivitātes izvērtējums” un sniegtajiem ieteikumiem, šodien jāsecina – problēmas ir tieši tās pašas. Kopumā vērtējot, iekšējos normatīvos aktus uz papīra LP ir mēģinājis uzlikt, taču līdz to piemērošanai pēc būtības nav ticis. Formālā pieeja tagad ir vainagojusies ar 33 jauniem Valsts kontroles ieteikumiem.

Joprojām neatrisināts jautājums ir kapitālsabiedrības pārvaldība. SM aizbildinās ar Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma un ar to saistītās vienotās pieejas trūkumu, kas neļaujot sakārtot ne valdes locekļu skaita, ne atlīdzības jautājumus. Spilgtākais piemērs ir iespēja vienam no valdes locekļiem pavisam brīvi apvienot pilna darba laika pienākumus Latvijas Pastā ar diviem amatiem Valmieras pilsētas pašvaldībā un kapitālsabiedrībā un pienākumiem astoņās Valmieras pašvaldības komisijās. Čaklais darbinieks dzīvo Valmierā un arī reģiona pasta nodaļas tur regulāri esot pārbaudījis, ko gan noliedz revidentu uzrunātie pasta nodaļu darbinieki, kā arī dokumentāru apstiprinājumu neesamība par „veikto pārbaužu” nepieciešamību un lietderību. LP uz to ir atbilde: „Veicot pārbaudes, ne vienmēr pārbaudes veicējam ir pienākums stādīties priekšā pasta nodaļu darbiniekiem.” Revidenti norāda, ka tas, iespējams, nemaz nav valdes locekļa pienākums – iekšējais auditors to varētu paveikt par mazāku atalgojumu, turklāt pavisam atklāti. Revidenti arī norāda, ka šāda „īpašā valdes locekļa” situācija nav motivējoša pārējiem darbiniekiem.

Arī ieteikumi, kas attiecas uz autotransporta iegādi un izmantošanu, palikuši neieviesti. Lai gan LP ir izstrādājis kārtību un noteicis, ka iekšējais audits reizi ceturksnī izlases veidā pārbauda ceļazīmēs rakstīto, revidenti atklāja daudz neatbilstību, arī tajās ceļazīmēs, kuras kā pareizi aizpildītas ir atzinuši iekšējie auditori. Joprojām nav pārliecības, ka izlietotā un apmaksātā degviela un nobrauktie kilometri ir saistīti ar pasta saimniecisko darbību. Deviņi administrācijas darbinieki brauc ar dienesta automašīnām (piemēram, Volvo XC60) no mājām uz darbu un atpakaļ. Tie tiek nosaukti par dienesta braucieniem. LP paskaidroja: „Jānodrošina iespēja administrācijas darbiniekiem jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas.” Revīzijas laikā gan nav konstatēts neviens šāds „jebkurš brīdis”. Revidenti norādījuši, ka šīs mašīnas netiek pienācīgi noslogotas, piemēram, viens auto mēnesī ticis izmantots vien 20 stundas, kas ļāva revidentiem secināt, ka tik daudz automašīnu LP nav vajadzīgs. Tāpat Valsts kontroles revidenti ir apšaubījuši arī automobiļu nomas līgumus, jo iepirkums par divu vieglo automobiļu nomu gandrīz divas reizes pārsniedz cenu, kādu LP maksā par sešām identiskiem mērķiem paredzētām automašīnām.