Vienkāršo būvju kadastrālās uzmērīšanas procesu

Šonedēļ valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātās izmaiņas Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumos. Būvju kadastrālās uzmērīšanas process kļūs vienkāršāks un tiks mazināts administratīvais slogs. Jaunā kārtība ļaus atsevišķos gadījumos atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas, jo nepieciešamos datus iegūs no būvniecības informācijas sistēmas (BIS).

Būtiskākās izmaiņas, stājoties spēkā grozījumiem:

  • reģistrējot būvi, datus par būvi Valsts zemes dienests iegūs no būvniecības informācijas sistēmas;
  • I grupas būves vai II grupas palīgēkas uzmērīs tikai no ārpuses;
  • telpu grupu apvienošanas vai sadalīšanas procesā nebūs nepieciešama apsekošana;
  • Inženierbūvju (piemēram ceļi, tilti) reģistrācija tikai no dokumentiem;
  • nodrošinās aktuālus datus par būvi Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Plānotās izmaiņas, tuvojoties aktīvai būvniecības sezonai, paātrinās būvju reģistrācijas procesu, atslogojot klientus no atsevišķām veicamajām darbībām un arī efektivizēs Valsts zemes dienesta speciālistu darbu, kas ļaus atbrīvojušos iestādes resursus novirzīt klientu pasūtījumu izpildei. Paredzētās izmaiņas vienlaikus samazinās klientiem gan pakalpojuma izmaksas, gan saņemšanas termiņu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere norāda: “Šis ir nākamais solis, lai būvju kadastrālā uzmērīšana kļūtu ātrāka un pieejamāka. Izmaiņas ļaus būvniecības dokumentus sakārtot ievērojami lētāk nekā līdz šim, piemēram, par ceļa reģistrēšanu būs jāmaksā vienāda maksa par jebkuru ceļu – 89 eiro, kamēr līdz šim šīs summa bija vairāki simti eiro atkarībā no ceļa garuma un platuma.”

Valsts zemes dienests šobrīd saskaras ar palielinātu interesi pēc būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) pakalpojuma. Par galveno iemeslu tam kalpo likumdevēja prasība, ka līdz 2022. gada 1. oktobrim bija jānodod ekspluatācijā ēkas vai arī jāpagarina būvatļaujas, kur būvniecība ir uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Lai rastu risinājumus, Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests ir izstrādājuši rīcības plānu situācijas stabilizēšanai, kas paredz vienkāršu būvju reģistrāciju bez BKU, efektivizēt BKU procesu un metodoloģiju, palielināt BKU speciālistu skaitu un pilnveidot BKU pakalpojumu izvērtēšanu.