VID nosauc summu, no kuras ir jādeklarē sēņošanas un ogošanas ienākumi

Ņemot vērā, ka šobrīd ir aktīva ogu un sēņu lasīšanas sezona, un daudzi iedzīvotāji papildina savu ģimenes budžetu ar ienākumiem no ogu un sēņu pārdošanas, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tie ogotāji, sēņotāji un savvaļas ārstniecības augu un ziedu vācēji, kuru ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas gada laikā nepārsniedz 2845,74 euro, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji.

Taču viņiem ir jāveic uzskaite par gūto ienākumu (t.i. no viņa gūtajiem ieņēmumiem ir jāatskaita izdevumi, kas radušies sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas gaitā). Tas ir jādara tādēļ, ka gadījumos, kad ienākumi no minētās darbības pārsniedz 2845,74 eiro gadā, tiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Proti, ja ienākumi no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas pārsniedz 2845,74 euro gadā, tie ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Tādējādi ogotājs un sēņotājs, saņemot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus, kas pārsniedz 2845,74 euro gadā, pats aprēķina un iemaksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Tas nozīmē, ka par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja tie gada laikā pārsniedz 2845,74 euro, laika posmā no 2015.gada 1.marta līdz 1.jūnijam ieskaitot ir jāiesniedz VID gada ienākumu deklarācija.

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas iespējām VID pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Gada ienākumu deklarācija”.