VID atgādina: brīvdabas pasākumos jālieto kases aparāti vai reģistrētās biļetes

Sākoties vasaras periodam un tajā organizētajiem brīvdabas pasākumiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka atkarībā no tā, vai samaksa par ieeju pasākumā tiek saņemta skaidrā naudā vai norēķinoties ar maksājumu karti, ir jālieto kases aparāts vai arī jāizsniedz VID reģistrētas biļetes, raksta portāls “Apollo”.

Samaksas reģistrēšanai kases aparātus var nelietot, ja samaksa par ieeju pasākumā tiek saņemta skaidrā naudā un darījums tiek apliecināts ar VID reģistrētu un noteiktā kārtībā noformētu biļeti.

VID reģistrēta biļete var tik noformēta, nelietojot kases aparātu, saņemot maksu par ieeju šādos pasākumos: par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos; par ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos; ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos.

VID vērš uzmanību, ka, saņemot samaksu par ieeju minētajos pasākumos, drīkst izsniegt tikai VID reģistrētu biļeti; pretējā gadījumā saņemtā samaksa par ieeju pasākumā jāreģistrē kases aparātā.

Lai nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā piereģistrētu grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus, ir jāiesniedz pamatots rakstisks iesniegums. Reģistrējot biļešu numurus, iesniegums jāiesniedz divos eksemplāros un tajā jānorāda rekvizīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus iespējams piereģistrēt arī elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Tādā gadījumā nodokļu maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāiesniedz tikai iesniegums. Grāmatiņās brošētu biļešu vai biļešu numuru elektronisku reģistrēšanu VID apstiprinās, nosūtot nodokļu maksātājam elektroniskā pasta vēstuli.

Izsniedzamā VID reģistrētā biļete ir noformējama vienā eksemplārā un tā sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

VID vērš uzmanību, ka iepriekš minētais atbrīvojums nelietot kases aparātu, izsniedzot attiecīgi noformētu VID reģistrēto biļeti, attiecināms tikai uz gadījumiem, kad samaksa tiek saņemta skaidrā naudā. Savukārt saņemtās samaksas ar maksājumu kartēm reģistrēšanai nodokļu maksātājiem ir jālieto kases aparāts, darījumu partnerim izsniedzot kases čeku.

Organizēt publiskus pasākumus pašvaldības administratīvajā teritorijā drīkst personas, kuras ir saņēmušas atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam. Tādēļ VID aicina pašvaldības sadarboties un kā atļaujas izsniedzējām sekot līdzi tam, lai tās administratīvajā teritorijā organizētajos pasākumos tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē saņemtās samaksas reģistrēšanas kārtību.